Cesta

Akademické příspěvky

Calls for papers; calls for expressions of interest

Výzvy k přihlášení příspěvků


GŘ ECFIN pořádá každoročně řadu konferencí, workshopů a seminářů zaměřených na témata, která mají zvláštní význam pro hospodářskou a měnovou unii (HMU), a ke zlepšení kontaktů s výzkumnými pracovníky v ekonomické oblasti. Při této příležitosti jsou zájemci vyzýváni, aby na základě výzvy k přihlášení příspěvků předložili své příspěvky.

Výzvy k vyjádření zájmu


GŘ ECFIN vytvořilo dva programy – program hostujících lektorů a program ekonomických seminářů, které probíhají nepřetržitě po celý rok.

Ekonomové, kteří by se rádi zúčastnili jednoho či obou programů, se vyzývají, aby vyjádřili svůj zájem. Veškeré informace jsou k dispozici na adrese:

The Visiting Fellows Programme

The Economics Seminar Programme

Další nástroje

  • Verze pro tisk 
  • Zmenšit písmo 
  • Zvětšit písmo