Навигационна пътека

Академичен принос

Calls for papers; calls for expressions of interest

Покани за научни статии


В течение на всяка година Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ (ECFIN) провежда серия конференции, работни срещи и семинари за разглеждане на теми от особено значение за Икономическия и паричен съюз (ИПС) и за подобряване на контактите с общността на икономическите изследователи. По тези поводи кандидатите могат да изпратят своите трудове в отговор на покана за научни статии.

Покани за изразяване на интерес


ГД ECFIN е създала две програми – Програмата за сътрудници посетители и Програмата за семинари по икономика, които се провеждат през цялата година.

Икономистите, които желаят да участват в една от двете програми, са поканени да изразят интереса си. Повече подробности могат да се намерят на:

The Visiting Fellows Programme

The Economics Seminar Programme

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта