Navigation path

Domov
Spletna stran o konkurenci
Spletišče komisarke Vestager
Generalni direktor
Glavni ekonomist za konkurenco
Pooblaščenca za zaslišanje
Letno poročilo
Kontakti

Generalni direktorat za konkurenco (GD za konkurenco)

Politika konkurence Evropske unije

Evropska komisija in nacionalni uradi za konkurenco neposredno skrbijo za uveljavljanje pravil konkurence iz členov 101-109 Pogodbe o delovanju EU, s katerimi želijo vzpostaviti boljše delovanje trgov EU ter vsem podjetjem na podlagi njihovih dosežkov zagotoviti enake in pravične pogoje za poslovanje v EU. To prinaša koristi potrošnikom, podjetjem in celotnemu evropskemu gospodarstvu.

Generalni direktorat za konkurenco pri Evropski komisiji je pristojen za neposredno uveljavljanje pravil konkurence. Več… pdf


Organizacijska sestava in osebje

 • GD za konkurenco vodi generalni direktor Johannes Laitenberger
 • Organigram en fr pdf
 • Glavni ekonomist za konkurenco dela v GD za konkurenco. Poroča neposredno generalnemu direktorju in daje neodvisna mnenja na področju gospodarstva v različnih zadevah in pri oblikovanju politike.
 • Pooblaščenca za zaslišanje Joos Stragier in Wouter Wils opravljata svoje delo neodvisno od GD za konkurenco in poročata neposredno komisarju za konkurenco. Njuna naloga je zagotoviti spoštovanje predpisanih postopkov in varstvo pravic strank v postopku ter prispevati h kakovostnemu odločanju v protimonopolnih postopkih in v postopkih združitev podjetij, ki jih vodi Evropska komisija.

Zaposlitev

 • Stalna in začasna zaposlitev v Evropski komisiji
 • Pripravništvo:
  • Komisija ponuja plačano delovno prakso.
  • Generalni direktorat za konkurenco ponuja program neplačanega delovnega obiska za podiplomske študente. Več informacij po elektronski pošti: COMP VISITORS SCHEME
  • Nacionalni strokovnjaki na poklicnem usposabljanju
   Generalni direktorat za konkurenco vabi nacionalne strokovnjake iz javnih uprav držav članic na strokovno prakso na področjih protimonopolne politike, združitev in državne pomoči. Praksa poteka v Bruslju. Postopek prijave kandidatov vodijo stalna predstavništva držav članic pri EU.
  • Shema za zunanje obiskovalce
   Generalni direktorat za konkurenco ponuja shemo neplačanega delovnega obiska uradnikom, zaposlenim v organih za varstvo konkurence zunaj Evropske unije. Osnovni namen sheme je omogočiti izobraževanje „na delovnem mestu“ – obiskovalci bodo razporejeni v katero od enot za protimonopolno politiko, združitev podjetij in državno pomoč pri Generalnem direktoratu ter vključeni v eno ali več skupin, ki obravnavajo zadeve.
   Dodatne informacije: comp-international-relations@ec.europa.eu

Letno poročilo o konkurenčni politiki

To poročilo daje pregled najpomembnejših pobud politike in zakonodajnih pobud ter odločitev, ki jih je sprejela Evropska komisija pri uporabi konkurenčnega prava EU.


Letni načrt upravljanja

Letni načrt upravljanja je delovni program generalnega direktorata. Ima dvojni namen: prednostne pobude in strateške cilje Komisije spreminja v konkretne ukrepe; zagotavlja instrument za načrtovanje, spremljanje in poročanje o vseh dejavnostih in virih generalnega direktorata.


Letno poročilo o delu

Letno poročilo o delu predstavlja dosežke in vire, ki jih je GD uporabljal v določenem letu. Je „ogledalo“ letnega delovnega programa. Je tudi poročilo generalnega direktorja Komisije o izvajanju njegovih nalog kot odredbodajalca na podlagi prenosa pri upravljanju proračuna EU.

The latest available versions of the annual activity report can be found here.

Kontakti in poštni naslovi


Naslov za obiske

Competition DG
Place Madou, Madouplein 1
1210 Saint-Josse-ten-Noode /Sint-Joost-ten-Noode
Belgium

Zemljevid z informacijami o možnostih javnega prevoza pdf