Navigation path

Prima pagină
Site-ul DG Concurenţă
Site-ul comisarului Vestager
Director General
Economist-şef
Consilieri-auditori
Raport anual
Contacte

Direcţia Generală Concurenţă

Politica în domeniul concurenței în Uniunea Europeană

Împreună cu autorităţile naţionale competente, Comisia Europeană aplică normele UE în materie de concurenţă (articolele 101-109 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene). Asigurându-se că întreprinderile concurează loial, în condiţii egale, Comisia sprijină buna funcţionare a pieţelor europene. De aceste acţiuni beneficiază consumatorii, întreprinderile şi, în general, economia europeană.

În cadrul Comisiei, competenţele executive în domeniu îi revin în principal Direcţiei Generale (DG) Concurenţă. Detalii pdf


Structură şi personal

 • Directorul DG Concurenţă este Johannes Laitenberger.
 • Organigramă en fr pdf
 • Economistul-şef este angajat al DG Concurenţă şi raportează Directorului General, oferind consultanţă economică în cazuri concrete şi în materie de politică.
 • Consilierii-auditori, Joos Stragier şi Wouter Wils, sunt independenţi de Direcţia Generală Concurenţă şi raportează direct comisarului pentru concurenţă. Misiunea lor este de a asigura respectarea procedurilor, de a apăra drepturile procedurale ale părţilor şi de a contribui la calitatea procesului decizional din cadrul procedurilor derulate de CE în materie de antitrust şi concentrări economice.

Oportunităţi profesionale

 • Posturi permanente şi temporare la Comisia Europeană
 • Stagii:
  • Comisia organizează stagii plătite.
  • DG Concurenţă propune un program de vizită neremunerat, destinat studenţilor din ciclul postuniversitar care doresc să se familiarizeze cu activităţile sale. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi: COMP VISITORS SCHEME
  • Experții naționali în formare profesională pe lângă serviciile Comisiei (NEPT)
   DG Concurență le oferă experților naționali din administrațiile publice posibilitatea de a beneficia de stagii de formare profesională în materie de antitrust, fuziuni și ajutoare de stat. Stagiile se desfășoară la Bruxelles. Procedura de depunere a cererilor este gestionată prin intermediul reprezentanțelor permanente pe lângă UE.
  • Programul „Funcționari din afara UE în vizită oficială” (External Visitors' Scheme, EVS)
   Funcționarii autorităților în domeniul concurenței din afara Uniunii Europene pot participa la un stagiu de vizită neremunerat în cadrul DG Concurență. Aceștia vor beneficia de formare la locul de muncă, în general într-una din unitățile care se ocupă de antitrust, fuziuni sau ajutoare de stat și vor face parte din una sau mai multe echipe de proiect.
   Pentru informații suplimentare, contactați: comp-international-relations@ec.europa.eu

Raport anual privind politica în domeniul concurenţei

Raportul conţine o prezentare generală a celor mai importante iniţiative şi decizii politice şi legislative adoptate de Comisia Europeană, în aplicarea legislaţiei europene în domeniul concurenţei.


Planul anual de gestiune

Planul anual de gestiune este programul de lucru al Direcţiei Generale. Acest are un dublu obiectiv: pe de o parte transformă iniţiativele prioritare şi obiectivele strategice ale Comisiei în acţiuni concrete şi, pe de altă parte, oferă un instrument care permite planificarea, urmărirea şi raportarea cu privire la activităţile şi resursele Direcţiei Generale.

Raportul anual de activitate

Raportul anual de activitate prezinte realizările şi resursele utilizate de Direcţia Generală pe parcursul unui an. El reflectă programul de lucru anual şi se constituie, de asemenea, într-un raport al Directorului General către Comisie, cu privire la îndeplinirea atribuţiilor care îi revin în calitate de ordonator de credite delegat în materie de gestionare a bugetului UE.

The latest available versions of the annual activity report can be found here.

Date de contact


Adresa pentru vizitatori

DG Concurenţă
Place Madou, Madouplein 1
1210 Saint-Josse-ten-Noode /Sint-Joost-ten-Noode
Belgium

Hartă cu informaţii privind mijloacele de transport în comun pdf