Navigation path

Pradžia
Konkurencijos GD tinklalapis
Joaquin Almunia interneto svetainė
Generalinis direktorius
Vyriausiasis konkurencijos ekonomistas
Bylas nagrinėjantys pareigūnai
Metinės ataskaitos
Kontaktai

Konkurencijos generalinis direktoratas (Konkurencijos GD)

Europos Sąjungos konkurencijos politika

Visos bendrovės turi sąžiningai konkuruoti vienodomis sąlygomis ir būti vertinamos pagal savo nuopelnus. Todėl siekdamos geresnio ES rinkų veikimo Komisija drauge su nacionalinėmis konkurencijos institucijomis tiesiogiai užtikrina Sutarties dėl ES veikimo (SESV) 101–109 straipsniuose nustatytų ES konkurencijos taisyklių vykdymą. Tai naudinga vartotojams, įmonėms ir visai Europos ekonomikai.

Komisijoje už šias tiesioginio vykdymo užtikrinimo galias visų pirma atsakingas Konkurencijos generalinis direktoratas (GD). Daugiau apie tai...… pdf


Struktūra ir darbuotojai

  • Konkurencijos GD generalinis direktorius yra Alexanderis Italianeris
  • Organizacinė struktūra en fr pdf
  • Konkurencijos GD dirbantis Vyriausiasis konkurencijos ekonomistas yra tiesiogiai atskaitingas generaliniam direktoriui ir teikia jam nešališkus patarimus svarstant konkurencijos bylas bei formuojant politiką.
  • Bylas nagrinėjantis pareigūnas Michaelas Albersas ir Wouteris Wilsas veikia nepriklausomai nuo Konkurencijos GD ir yra tiesiogiai atskaitingi už konkurenciją atsakingam Komisijos nariui. Jų uždaviniai – užtikrinti tinkamą bylų nagrinėjimo procesą, ginti šalių procedūrines teises ir gerinti sprendimų priėmimo kokybę EB antimonopolinėse bei įmonių jungimosi bylose.

Darbo galimybės

Konkurencijos politikos metinė ataskaita

Konkurencijos politikos metinėje ataskaitoje apžvelgiamos svarbiausios Europos Komisijos politinės bei teisėkūros iniciatyvos ir sprendimai, priimti remiantis ES konkurencijos teisės aktais.


Metinis valdymo planas

Metinis valdymo planas yra Konkurencijos generalinio direktorato darbo programa. Plano paskirtis – nustatyti konkrečias pagrindinių Komisijos iniciatyvų ir strateginių tikslų įgyvendinimo priemones. Be to, pagal jį vadovybė planuoja Generalinio direktorato veiklą bei išteklius, juos stebi ir rengia ataskaitas.


Metinė veiklos ataskaita

Metinėje veiklos ataskaitoje aprašomi Konkurencijos generalinio direktorato metų pasiekimai ir naudotos priemonės. Joje atsispindi visa metinė darbo programa. Tai taip pat generalinio direktoriaus valdymo ataskaita Komisijai, kurioje aprašoma jo, kaip paskirtojo įgaliojimus ES biudžeto valdymo srityje suteikiančio pareigūno, veikla.


Kontaktai


Adresas

Europos Komisija
Konkurencijos GD
Place Madou, Madouplein 1
1210 Saint-Josse-ten-Noode /Sint-Joost-ten-Noode
Belgium

Žr. žemėlapį su viešojo transporto informacija pdf