Navigation path

Úvod
Internetové stránky GŘ pro hospodářskou soutěž
Internetové stránky komisařky Vestagerové
Generálním řediteli
Hlavní ekonom se zaměřením na hospodářskou soutěž
Úředníci pro slyšení
Výroční zpráva
Kontakty

Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž

Politika hospodářské soutěže v Evropské unii

Evropská komise společně s antimonopolními úřady členských zemí přímo vymáhá dodržování předpisů EU na ochranu hospodářské soutěže (články 101 až 109 Smlouvy o fungování EU – SFEU). Zajišťováním rovné a spravedlivé soutěže pro všechny firmy tak přispívá k lepšímu fungování evropských trhů, což je přínosem pro spotřebitele, podniky i evropské hospodářství jako celek.

V Komisi za tuto agendu odpovídá především generální ředitelství pro hospodářskou soutěž. Více… pdf


Struktura a zaměstnanci

  • generálnímu řediteli pro hospodářskou soutěž řídí Johannes Laitenberger
  • Organigram en fr pdf
  • Hlavní ekonom se zaměřením na hospodářskou soutěž pracuje v GŘ pro hospodářskou soutěž, podléhá přímo generální ředitelce a poskytuje nezávislé ekonomické poradenství ohledně případů a politiky.
  • Úředníci pro slyšení,, pánové Joos Stragier a Wouter Wils, pracují nezávisle na generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž a podléhají přímo komisaři pro hospodářskou soutěž. Jejich posláním je dohlížet na dodržování náležitých postupů, zajišťovat stranám procesní práva a přispívat ke kvalitě rozhodování v antimonopolních řízeních ES a řízeních ES týkajících se fúzí.

Pracovní příležitosti