Navigation path

Úvod
Internetové stránky GŘ pro hospodářskou soutěž
Internetové stránky komisařky Vestagerové
Generálním řediteli
Hlavní ekonom se zaměřením na hospodářskou soutěž
Úředníci pro slyšení
Výroční zpráva
Kontakty

Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž

Politika hospodářské soutěže v Evropské unii

Evropská komise společně s antimonopolními úřady členských zemí přímo vymáhá dodržování předpisů EU na ochranu hospodářské soutěže (články 101 až 109 Smlouvy o fungování EU – SFEU). Zajišťováním rovné a spravedlivé soutěže pro všechny firmy tak přispívá k lepšímu fungování evropských trhů, což je přínosem pro spotřebitele, podniky i evropské hospodářství jako celek.

V Komisi za tuto agendu odpovídá především generální ředitelství pro hospodářskou soutěž. Více… pdf


Struktura a zaměstnanci

 • Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž řídí Johannes Laitenberger
 • Organigram en fr pdf
 • Hlavní ekonom se zaměřením na hospodářskou soutěž pracuje v GŘ pro hospodářskou soutěž, podléhá přímo generální ředitelce a poskytuje nezávislé ekonomické poradenství ohledně případů a politiky.
 • Úředníci pro slyšení,, pánové Joos Stragier a Wouter Wils, pracují nezávisle na generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž a podléhají přímo komisaři pro hospodářskou soutěž. Jejich posláním je dohlížet na dodržování náležitých postupů, zajišťovat stranám procesní práva a přispívat ke kvalitě rozhodování v antimonopolních řízeních ES a řízeních ES týkajících se fúzí.

Pracovní příležitosti

 • Stálá a dočasná pracovní místa v Evropské komisi
 • Stáže:
  • Komise nabízí placenou profesní přípravu na pracovišti.
  • GŘ pro hospodářskou soutěž nabízí neplacené stáže pro postgraduální student, kteří se tímto způsobem mohou seznámit s jeho prací. Další informace: comp-candidatures-stagiaires@ec.europa.eu
  • Národní odborníci účastnící se odborně vzdělávacích stáží (NEPT)
   GŘ pro hospodářskou soutěž nabízí národním odborníkům z veřejné správy praktické odborné stáže zaměřené na antimonopolní opatření, spojování společností a státní podporu. Stáže budou probíhat v Bruselu. Přihlášky se podávají prostřednictvím stálých zastoupení jednotlivých členských států při EU.

Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže

Tato zpráva poskytuje přehled nejvýznamnějších politických a legislativních iniciativ a rozhodnutí přijatých Evropskou komisí v rámci provádění práva EU v oblasti hospodářské soutěže.


Roční plán řízení

Roční plán řízení je pracovní program generálního ředitelství. Jeho účel je dvojí: převádět prioritní iniciativy a strategické cíle Komise v konkrétní činnosti a také poskytnout nástroj, jenž by vedoucím pracovníkům umožňoval plánovat činnost a zdroje GŘ, sledovat je a podávat o nich zprávy.


Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti pojednává o tom, čeho GŘ dosáhlo, a o odpovídajících zdrojích využívaných při činnostech vykonávaných v průběhu jednoho roku. Představuje „zrcadlový obraz“ ročního pracovního programu. Zároveň je to i zpráva o řízení vypracovaná generálním ředitelem a určená Komisi a týká se jeho činnosti jakožto pověřené schvalující osoby při hospodaření s rozpočtem EU.


Kontakty a e-mailové adresy


Adresa pro návštěvy

European Commission
Competition DG
Place Madou, Madouplein 1
1210 Saint-Josse-ten-Noode /Sint-Joost-ten-Noode
Belgium

Informace o městské hromadné dopravě a mapa její sítě pdf