Navigation path

Начална страница
Уебсайт за конкуренцията
Уебсайт на комисар Вестегер
Генерален директор
Главен икономист в областта на конкуренцията
Служители по изслушването
Годишен доклад
За контакти

Генерална дирекция „Конкуренция“

Мисия

Европейската комисия заедно с националните органи в областта на конкуренцията пряко прилага правилата на ЕС за конкуренция, членове 101-109 от Договора за функционирането на ЕС, с цел по-добро функциониране на пазарите на Съюза чрез гарантиране на равнопоставеност и лоялна конкуренция между предприятията въз основа на техните способности. Това е от полза за потребителите, предприятията и европейската икономика като цяло.

В рамките на Комисията Генерална дирекция „Конкуренция“ носи главната отговорност за тези правомощия за пряко прилагане. Още... pdf


Структура и персонал

  • ГД „Конкуренция“ се оглавява от Йоханес Лайтенбергер.
  • Органиграма en fr pdf
  • Главният икономист в областта на конкуренцията работи в ГД „Конкуренция“ и е пряко подчинен на генералния директор. Той предоставя независими икономически становища по дела и политики.
  • Служителите по изслушването, Михаел Алберс и Ваутер Вилс, са независими от ГД „Конкуренция“ и пряко подчинени на комисаря по конкуренция. Тяхната задача е да гарантират справедлив процес и спазване на процедурните права на страните по дело, както и да допринасят за качеството на процеса на вземане на решения при антитръстови производства и производства по сливания.

Възможности за работа


За контакти


Адрес за посещения

European Commission
Competition DG
Place Madou, Madouplein 1
1210 Saint-Josse-ten-Noode /Sint-Joost-ten-Noode
Belgium

Вижте карта с информация за обществения транспорт pdf