Sökväg

Ytterligare verktyg

Generaldirektoratet för budget – uppdrag

Generaldirektoratet för budget (GD BUDG) har cirka 490 anställda, består av fem direktorat och är baserat i Bryssel.

Vi har det centrala ansvaret för hela budgetcykeln från beredningen till Europaparlamentets beslut om ansvarsfrihet för genomförandet.

Vi ska bland annat

 1. förvalta EU:s utgifter med hjälp av den fleråriga budgetramen
 2. ta fram ett utkast till budget och bidra till budgetförfarandet
 3. sköta systemet med egna medel i EU:s budget
 4. tillämpa budgetregelverket, särskilt budgetförordningen
 5. rapportera om genomförandet av budgeten
 6. förvalta EU:s likvida medel
 7. förbereda kommissionens och andra organs årliga räkenskaper samt EU:s årsredovisning
 8. hjälpa kommissionens avdelningar att genomföra budgeten
 9. främja en sund ekonomisk förvaltning och en resultatinriktad budget
 10. sköta kommissionens datorsystem for ekonomisk förvaltning och redovisning (periodiserad redovisning)
 11. samordna förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet från beredningen till uppföljningen av parlamentets och rådets rekommendationer.

2017 års budget per rubrik

Vilka är vi?

Budgetwebbplats: engelska, franska, tyska

EU:s budget: bakgrundsdokument

GD Budgets förvaltningsplan 2016

Kontakta oss

Günther H. Oettinger Günther H. Oettinger
Budget och personal
Nadia Calviño, generaldirektör för GD Budget Nadia Calviño
Generaldirektör för GD Budge
fr fr en