Sökväg

Ytterligare verktyg

Generaldirektoratet för budget – uppdrag

Generaldirektoratet för budget (GD BUDG) har cirka 490 anställda, består av fem direktorat och är baserat i Bryssel.

Vi har det centrala ansvaret för hela budgetcykeln från beredningen till Europaparlamentets beslut om ansvarsfrihet för genomförandet.

Vi ska bland annat

 1. förvalta EU:s utgifter med hjälp av den fleråriga budgetramen
 2. ta fram ett utkast till budget och bidra till budgetförfarandet
 3. sköta systemet med egna medel i EU:s budget
 4. tillämpa budgetregelverket, särskilt budgetförordningen
 5. rapportera om genomförandet av budgeten
 6. förvalta EU:s likvida medel
 7. förbereda kommissionens och andra organs årliga räkenskaper samt EU:s årsredovisning
 8. hjälpa kommissionens avdelningar att genomföra budgeten
 9. främja en sund ekonomisk förvaltning och en resultatinriktad budget
 10. sköta kommissionens datorsystem for ekonomisk förvaltning och redovisning (periodiserad redovisning)
 11. samordna förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet från beredningen till uppföljningen av parlamentets och rådets rekommendationer.

2016 års budget per rubrik

Totalt : 155 004,20 miljoner euro

Vilka är vi?

Vice ordförande Kristalina Georgievas kalender

Budgetwebbplats: engelska, franska, tyska

EU:s budget: bakgrundsdokument och statistik

GD Budgets förvaltningsplan 2015

Kontakta oss

Kristalina Georgieva - Vice-President, Budget & Human Resources Kristalina Georgieva
Vice ordförande
Budget och personal
Nadia Calviño, generaldirektör för GD Budget Nadia Calviño
Generaldirektör för GD Budge
fr fr en
Andra hemsidor  

Multiannual Financial Framework 2014-2020

Link: Europe Direct