Navigacijska pot

Dodatna orodja

 Generalni direktorat za proračun: naloge

Generalni direktorat za proračun (GD BUDG) ima približno 490 zaposlenih. Organiziran je v pet direktoratov, sedež ima v Bruslju.

GD BUDG je osrednja služba, ki skrbi za izvedbo celotnega proračunskega cikla, od priprave predloga proračuna do razrešnice Evropskega parlamenta v zvezi z izvrševanjem proračuna.

Naloge GD BUDG zajemajo zlasti naslednja glavna področja:

 1. upravljanje odhodkov EU v skladu z večletnim finančnim okvirom,
 2. priprava predloga proračuna in sodelovanje v proračunskem postopku,
 3. upravljanje sistema virov lastnih sredstev za proračun EU,
 4. upravljanje proračunskega ureditvenega okvira, zlasti finančne uredbe,
 5. poročanje o izvrševanju proračuna,
 6. upravljanje centralne blagajne,
 7. priprava letnih računovodskih izkazov Komisije in drugih organov ter konsolidiranih računovodskih izkazov EU,
 8. pomoč službam Komisije pri izvrševanju proračuna,
 9. uveljavljanje dobrega finančnega poslovodenja in proračuna, usmerjenega v rezultate,
 10. upravljanje poslovnega informacijskega sistema za finančno upravljanje in računovodstvo (ABAC),
 11. koordinacija postopka razrešnice: od priprave do spremljanja izvedbe priporočil Parlamenta in Sveta v zvezi z razrešnico.

Proračun za leto 2017 po razdelkih

Kdo smo

Spletišče o proračunu:

Proračun EU: dokumenti

Načrt upravljanja GD za proračun 2016

Pišite nam

Günther H. Oettinger Günther H. Oettinger
Proračun in človeški viri
Nadia Calviño, generalna direktorica za proračun Nadia Calviño
Generalna direktorica za proračun
fr fr en