Cale de navigare

Alte instrumente

 Direcția Generală Buget: Misiune

Direcția Generală Buget (DG BUDG) numără circa 490 de angajați și are sediul la Bruxelles. Organigrama sa cuprinde cinci direcții.

DG BUDG este serviciul central responsabil de execuția întregului ciclu bugetar, de la pregătirea proiectului de buget și punerea sa în aplicare la descărcarea de gestiune acordată de către Parlamentul European.

Mai exact, DG BUDG:

 1. gestionează cheltuielile UE prin intermediul cadrului financiar multianual (CFM)
 2. pregătește proiectul de buget și contribuie la procesul bugetar;
 3. gestionează sistemul de resurse proprii al bugetului UE;
 4. gestionează cadrul de reglementare bugetară, în special Regulamentul financiar;
 5. prezintă rapoarte privind execuția bugetară;
 6. gestionează trezoreria centrală;
 7. întocmește conturile anuale ale Comisiei și ale altor organisme, precum și conturile anuale consolidate ale UE;
 8. sprijină serviciile Comisiei în ceea ce privește execuția bugetului;
 9. promovează buna gestiune financiară și un buget axat pe rezultate;
 10. gestionează sistemul informatic de gestiune financiară și de contabilitate (ABAC);
 11. coordonează procedura de descărcare de gestiune, de la faza de pregătire până la cea de aplicare a măsurilor subsecvente recomandărilor Parlamentului și Consiliului privind descărcarea de gestiune.

Bugetul 2017 pe rubrici

Cine suntem

Site-ul privind bugetul UE:

Bugetul UE în documente

Planul de gestionare al DG Buget pentru 2016

Contactați-ne

Günther H. Oettinger Günther H. Oettinger
Buget și resurse umane
Nadia Calviño, director general pentru buget Nadia Calviño
Director general pentru buget
fr fr en