Cale de navigare

Prezentarea Direcţiei Generale
Misiune
Organigramă
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi site-ul "Programare financiară şi buget". Această pagină este disponibilă doar în limbile engleză, franceză şi germană.

Alte instrumente

 Misiunea Direcţiei Generale Buget

Misiunea Direcţiei Generale Buget se articulează în jurul a şase obiective principale:

  • să obţină, din partea autorităţii bugetare, resursele necesare pentru punerea în aplicare a politicilor Uniunii Europene, pe baza unei programări financiare eficiente. Direcţia Generală Buget se asigură că dezbaterile de orientare pe marginea noilor iniţiative şi/sau a noilor măsuri legislative ţin cont de dimensiunile bugetului şi că planificarea cheltuielilor ia în considerare, în fiecare etapă, priorităţile identificate, programele pe termen lung, noile direcţii de acţiune, precum şi gestionarea situaţiilor neprevăzute şi inevitabile. Aceasta implică menţinerea cheltuielilor comunitare în previziunile financiare pe termen mediu şi buna desfăşurare a procedurii bugetare anuale, prin promovarea unui dialog constructiv între instituţii. Astfel, Direcţia Generală Buget pregăteşte propunerile bugetare prezentate de Comisie şi urmăreşte evoluţia lor până în momentul adoptării de către autoritatea bugetară, respectiv Parlamentul European şi Consiliul de Miniştri. În acelaşi timp, Direcţia Generală Buget repartizează serviciilor şi direcţiilor generale ale Comisiei resursele financiare cuvenite.
  • să gestioneze cadrul de reglementare bugetară. Direcţia Generală Buget înaintează propuneri şi pune în aplicare cadrul de reglementare necesar pentru întocmirea, execuţia şi controlul bugetului.
  • să execute bugetul, la nivel de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu cadrul de reglementare. Ca ordonator de resurse proprii, Direcţia Generală Buget gestionează fluxurile financiare cu statele membre şi verifică dacă resursele proprii sunt percepute corect. În baza acestei responsabilităţi, Direcţia Generală Buget asigură executarea plăţilor pentru toate cheltuielile autorizate ale Comisiei precum şi executarea ordinelor de recuperare.
  • să întocmească conturile anuale ale instituţiilor. Situaţiile financiare anuale ale instituţiilor Uniunii Europene sunt pregătite sub autoritatea Direcţiei Generale Buget, pe baza unui cadru contabil modern care îndeplineşte standarde internaţionale general acceptate şi este susţinut de un sistem de informaţii fiabil şi eficient.
  • să promoveze buna gestiune financiară la nivelul serviciilor Comisiei. Datorită funcţiei sale de consiliere şi formare, căreia i se adaugă şi cea de furnizare a instrumentelor de gestiune şi control, Direcţia Generală Buget oferă serviciilor Comisiei atât cadrul, cât şi instrumentele necesare unei gestiuni financiare riguroase şi eficiente.
  • să prezinte rapoarte privind execuţia bugetară şi să facă tot posibilul pentru a obţine o declaraţie de asigurare pozitivă din partea Curţii de Conturi. Direcţia Generală Buget coordonează măsurile privind procedura de descărcare de gestiune (relaţii cu Curtea de Conturi, Consiliul şi Parlamentul European). În acest sens, le propune principalilor săi interlocutori analize şi idei referitoare la administrarea fondurilor comunitare, cu scopul de a facilita obţinerea unei declaraţii de asigurare pozitivă din partea Curţii de Conturi.