Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 Dyrekcja Generalna ds. Budżetu: zadania

Dyrekcja Generalna ds. Budżetu (DG BUDG) zatrudnia ok. 490 osób, składa się z pięciu dyrekcji i ma siedzibę w Brukseli.

DG BUDG to centralna służba kierująca realizacją całego cyklu budżetowego: od przygotowania projektu budżetu po jego wykonanie oraz udzielenie przez Parlament Europejski absolutorium z wykonania budżetu.

DG BUDG działa przede wszystkim w następujących kluczowych obszarach:

 1. zarządzanie wydatkami UE za pośrednictwem wieloletnich ram finansowych (WRF)
 2. przygotowywanie projektu budżetu i wniesienie wkładu w proces budżetowy
 3. zarządzanie systemem zasobów własnych w budżecie UE
 4. zarządzanie budżetowymi ramami prawnymi, zwłaszcza rozporządzeniem finansowym
 5. składanie sprawozdań z wykonania budżetu
 6. zarządzanie centralnymi zasobami finansowymi
 7. przygotowywanie rocznego sprawozdania finansowego Komisji i innych instytucji oraz skonsolidowanego sprawozdania rocznego UE
 8. wspieranie służb Komisji w wykonywaniu budżetu
 9. promowanie należytego zarządzania finansami oraz budżetu zorientowanego na rezultaty
 10. zarządzanie instytucjonalnym, informatycznym systemem zarządzania finansowego i rachunkowości (ABAC – rachunkowość memoriałowa)
 11. koordynowanie procedury udzielania absolutorium, od przygotowania po działania następcze w związku z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie absolutorium.

Budżet na 2017 r. według działów

Kim jesteśmy?

Strona na temat budżetu:

Budżet UE: dokumenty

Plan zarządzania DG ds. Budżetu

Kontakt

Günther H. Oettinger Günther H. Oettinger
Budżet i zasoby ludzkie
Nadia Calviño, dyrektor generalna ds. budżetu Nadia Calviño
Dyrektor generalna ds. budżetu
fr fr en