Kruimelpad

Extra tools

Directoraat-generaal Begroting: Opdracht

Directoraat-generaal Begroting (DG BUDG) heeft een kleine 500 personeelsleden. Het telt vijf directoraten, alle gevestigd in Brussel.

DG BUDG speelt een centrale rol in de hele begrotingscyclus, vanaf de opstelling van de ontwerpbegroting, via de uitvoering door de Commissie tot en met de kwijting door het Europees Parlement.

Het DG heeft de volgende taken:

 1. beheer van de EU-uitgaven via het meerjarig financieel kader (MFK)
 2. opstelling van de ontwerpbegroting en deelname aan de begrotingsprocedure
 3. beheer van het stelsel van eigen middelen van de EU
 4. beheer van het wettelijk begrotingskader, in het bijzonder het Financieel Reglement
 5. verslag uitbrengen over de uitvoering van de begroting
 6. kasbeheer
 7. opstelling van de jaarrekeningen van de Commissie en andere instanties, evenals de jaarlijkse geconsolideerde rekeningen van de EU
 8. ondersteuning van de Commissie bij de uitvoering van de begroting
 9. bevordering van gezond financieel beheer en een resultaatgerichte begroting
 10. beheer van het IT-systeem voor financieel beheer en boekhouding (ABAC)
 11. coördinatie van de kwijtingsprocedure vanaf het voorbereiden van de procedure tot het opvolgen van de aanbevelingen van Raad en Parlement.

Begroting 2017 per rubriek

Wie zijn wij?

Website over de EU-begroting:

Documenten over de EU-begroting

Managementplan DG Begroting 2016

Contact

Günther H. Oettinger Günther H. Oettinger
Begroting en Personeelszaken
Nadia Calviño, directeur-generaal Begroting Nadia Calviño
Directeur-generaal Begroting
fr fr en