Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 Id-Direttorat-Ġenerali għall-Baġit: Missjoni

Id-Direttorat Ġenerali għall-Baġit (DĠ BUDG) għandu madwar 490 membru tal-persunal. Huwa strutturat madwar ħames direttorati u huwa bbażat fi Brussell.

Id-DĠ BUDG huwa servizz ċentrali għall-eżekuzzjoni taċ-ċiklu baġitarju kollu, mill-preparazzjoni tal-abbozz tal-baġit sal-implimentazzjoni tiegħu u l-kwittanza mill-Parlament Ewropew.

B’mod partikolari l-operazzjonijiet tad-DĠ BUDG ikopru l-oqsma ewlenin li ġejjin:

 1. l-immaniġġjar tan-nefqa tal-UE permezz tal-qafas finanzjarju multiannwali (MFF)
 2. it-tħejjija tal-abbozz tal-baġit u l-kontribuzzjoni għall-proċess baġitarju;
 3. l-immaniġġjar tas-sistema tar-riżorsi proprji tal-baġit tal-UE;
 4. l-immaniġġjar tal-qafas regolatorju tal-baġit, b'mod partikolari r- Regolament Finanzjarju;
 5. ir-rapportar dwar l-implimentazzjoni tal-baġit;
 6. l-immaniġġjar tat-teżor ċentrali;
 7. il-preparazzjoni tal-kontijiet annwali tal-Kummissjoni u ta' korpi oħra flimkien mal-kontijiet annwali konsolidati tal-UE;
 8. l-appoġġ lis-servizzi tal-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tal-baġit;
 9. il-promozzjoni ta' ġestjoni finanzjarja soda u baġit ffukati fuq ir-riżultati;
 10. l-immaniġġjar tas- sistema korporattiva tal-IT għall-ġestjoni finanjarja u l-kontabilità (ABAC);
 11. il-koordinazzjoni tal-proċedura tal-kwittanza mill-preparazzjoni għas-segwitu tar-rakkomandazzjonijiet ta' kwittanza tal-Parlament u tal-Kunsill.

Il-baġit għall-2017 skont l-intestatura

Total: 155 004.20 miljun (EUR)

Min aħna

Is-sit web dwar il-baġit:

Dokumenti dwar il-baġit tal-UE

Il-Pjan ta' Ġestjoni 2016 ta' DĠ BAĠIT

Ikkuntattjana

Günther H. Oettinger Günther H. Oettinger
Baġit u Riżorsi Umani
Nadia Calviño, Direttur Ġeneral għall-Baġit Nadia Calviño
Direttur Ġeneral għall-Baġit
fr fr en