Navigācijas ceļš

Citi rīki

 Budžeta ģenerāldirektorāta uzdevumi

Budžeta ģenerāldirektorāta seši galvenie uzdevumi ir šādi.

Budžeta ģenerāldirektorātā (DG BUDG – kā to dēvē iekšēji) ir aptuveni 490 darbinieku. Tam ir pieci direktorāti, un tas atrodas Briselē.

Budžeta ģenerāldirektorāts ir centrālais dienests, kas vada pilna budžeta cikla izpildi, sākot no budžeta projekta sagatavošanas līdz tā izpildei un izpildes apstiprināšanai Eiropas Parlamentā.

Šim ģenerāldirektorātam ir šādi pamatuzdevumi:

1) pārvaldīt ES izdevumus atbilstīgi daudzgadu finanšu shēmai;

2) sagatavot budžeta projektu un piedalīties budžeta procedūrā;

3) pārvaldīt ES budžeta pašu resursu sistēmu;

4) pārvaldīt budžeta tiesisko regulējumu, it īpaši Finanšu regulu;

5) ziņot par budžeta izpildi;

6) pārvaldīt ES centrālo kasi;

7) sagatavot Komisijas un citu struktūru gada pārskatus kopā ar ES gada konsolidētajiem pārskatiem;

8) atbalstīt Komisijas struktūrvienības budžeta izpildē;

9) veicināt pareizu finanšu pārvaldību un uz rezultātiem orientētu budžetu;

10) pārvaldīt korporatīvo finanšu vadības un grāmatvedības IT sistēmu (ABAC);

11) koordinēt budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru no sagatavošanas līdz turpmākajiem pasākumiem saistībā ar Parlamenta un Padomes ieteikumiem.

ES 2017. gada budžets pa izdevumu kategorijām

Kas mēs esam

Budžeta tīmekļa vietne: angliski, franciski, vāciski

ES budžeta dokumenti

Budžeta ĢD 2016. gada vadības plāns

Kā ar mums sazināties

Günther H. Oettinger Günther H. Oettinger
Budžets un cilvēkresursi
Ģenerāldirektore budžeta jautājumos Nadja Kalvinjo Nadja Kalvinjo
Ģenerāldirektore budžeta jautājumos
fr fr en