Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 Biudžeto generalinio direktorato uždaviniai

Biudžeto generaliniame direktorate (Biudžeto GD) dirba apie 490 darbuotojų. Jį sudaro penki Briuselyje esantys direktoratai.

Biudžeto GD yra pagrindinė tarnyba, kuri rūpinasi viso biudžeto ciklo vykdymu – nuo biudžeto projekto parengimo iki jo vykdymo ir įvykdymo patvirtinimo Europos Parlamente.

Biudžeto GD pagrindinės veiklos sritys visų pirma yra šios:

 1. ES išlaidų valdymas pagal daugiametę finansinę programą (DFP);
 2. Biudžeto projekto parengimas ir indėlis į biudžeto procedūrą;
 3. ES biudžeto nuosavų išteklių sistemos valdymas;
 4. Biudžeto reguliavimo sistemos, visų pirma, Finansinio reglamento, valdymas;
 5. Biudžeto vykdymo ataskaita;
 6. Centrinio iždo valdymas;
 7. Metinių Komisijos ir kitų įstaigų ataskaitų ir ES metinių konsoliduotųjų ataskaitų rengimas;
 8. Pagalba Komisijos padaliniams vykdyti biudžetą;
 9. Patikimo finansų valdymo ir į rezultatus orientuoto ES biudžeto skatinimas;
 10. Finansų valdymo ir apskaitos institucinės IT sistemos (ABAC) valdymas;
 11. Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros koordinavimas nuo parengimo iki tolesnių su Parlamento ir Tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimo rekomendacijomis susijusių veiksmų.

2017 m. biudžetas pagal išlaidų kategorijas

Apie mus

Biudžetui skirta svetainė:

ES biudžeto dokumentai

Biudžeto GD 2016 m. valdymo planas

Kreipkitės į mus

Günther H. Oettinger Günther H. Oettinger
Biudžetas ir žmogiškieji ištekliai
Biudžeto GD generalinė direktorė Nadia Calviño Nadia Calviño
Biudžeto GD generalinė direktorė
fr fr en