Navigációs útvonal

A Főigazgatóság bemutatása
Megbízatás
Szervezeti diagram
Amennyiben részletesebb tájékoztatást szeretne kapni, látogasson el az angol, francia és német nyelven hozzáférhető "Pénzügyi programozás és költségvetés" című oldalra.

További eszközök

 A Költségvetési Főigazgatóság feladata

A Költségvetési Főigazgatóság hat fő feladata a következő:

  • Hatékony pénzügyi programozás keretében annak biztosítása, hogy a költségvetési hatóság jóváhagyja az Európai Unió politikáinak végrehajtásához szükséges forrásokat. A Költségvetési Főigazgatóság biztosítja, hogy az új politikai kezdeményezésekre és/vagy jogalkotási intézkedésekre vonatkozó orientációs viták során mérlegeljék a költségvetési kihatásokat, továbbá biztosítja azt, hogy a kiadások tervezése során minden szakaszban figyelembe vegyék a megállapított prioritásokat, a hosszú távú programokat, az új politikai irányokat és az előre nem látható események kezelését. A Költségvetési Főigazgatóság gondoskodik arról, hogy a Közösség kiadásai összhangban legyenek a középtávú pénzügyi tervvel, továbbá az intézmények közötti konstruktív párbeszéden keresztül biztosítja az éves költségvetési eljárás zavartalan működését. A Költségvetési Főigazgatóság előkészíti a Bizottság által előterjesztett költségvetési javaslatokat, és a költségvetési hatóság, vagyis az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa általi elfogadásukig figyelemmel kíséri azokat. Továbbá elosztja a forrásokat a Bizottság főigazgatóságai és szolgálatai között.
  • A költségvetésre vonatkozó keretszabályok kidolgozása. A Költségvetési Főigazgatóság javaslatokat nyújt be a költségvetés felállítására, végrehajtására és ellenőrzésére vonatkozó keretszabályokra, és végrehajtja azokat.
  • A keretszabályokkal összhangban a költségvetés végrehajtása a bevételeket és kiadásokat illetően egyaránt. A saját források engedélyezésére való jogosultsága keretében a Költségvetési Főigazgatóság irányítja a tagállamokkal kapcsolatos pénzmozgásokat, valamint ellenőrzi a saját források megfelelő beszedését. A Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének felelőssége alatt a Költségvetési Főigazgatóság biztosítja a Bizottság valamennyi engedélyezet kiadásának kifizetését, valamint követeléseinek beszedését.
  • Az intézmények éves beszámolójának elkészítése. A Költségvetési Főigazgatóság elkészíti az Unió összes intézményének éves pénzügyi kimutatását egy olyan modern elszámolási keret alapján, mely megfelel az általánosan elfogadott nemzetközi szabványoknak, és amely egy hatékony és megbízható információs rendszerre épül.
  • A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elősegítése a Bizottság szolgálatain belül. A Költségvetési Főigazgatóság tanácsadás és képzés nyújtásával, valamint ellenőrzési és igazgatási eszközök rendelkezésre bocsátásával biztosítja a Bizottság szolgálatai számára a szigorú és hatékony pénzügyi irányításhoz szükséges keretet és eszközöket.
  • Jelentéstétel a költségvetés végrehajtásáról, és annak elősegítése, hogy a Számvevőszék pozitív megbízhatósági nyilatkozatot (DAS) adhasson. A Költségvetési Főigazgatóság koordinálja a mentesítési eljárással kapcsolatos feladatokat (a Számvevőszékkel, a Tanáccsal és az Európai Parlamenttel való kapcsolatokat). Így elemzéseket készít és javaslatokat fogalmaz meg az érintettek számára a közösségi pénzügyi eszközök felhasználására vonatkozóan annak érdekében, hogy megkönnyítse a Számvevőszék számára pozitív megbízhatósági nyilatkozatot adását.