Navigointipolku

Lisätyökalut

Budjettipääosaston tehtävät

Budjettipääosaston (lyhytnimi DG BUDG) palveluksessa Brysselissä on noin 490 työntekijää. Hallinnollisesti pääosasto on jaettu viiteen linjaan.

Budjettipääosasto vastaa koko budjettikierroksen toteuttamisesta. Sen tehtävät ulottuvat talousarvion valmistelusta sen täytäntöönpanoon ja vastuuvapausmenettelyyn.

Budjettipääosasto

 1. hallinnoi EU:n menoja monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa
 2. valmistelee talousarvioesityksen ja hallinnoi talousarviomenettelyä
 3. hoitaa EU:n talousarvion omien varojen järjestelmää
 4. kehittää talousarvion sääntelykehystä ja valvoo varainhoitoasetuksen noudattamista
 5. raportoi talousarvion toteuttamisesta
 6. hoitaa keskuskassaa
 7. laatii komission ja muiden elinten vuotuiset tilinpäätökset ja EU:n konsolidoidut tilinpäätökset
 8. tukee komission pääosastoja talousarvion täytäntöönpanossa
 9. edistää moitteetonta varainhoitoa ja Tuloksiin keskittyvä talousarvio -aloitetta
 10. hallinnoi suoriteperusteista rahoituksen ja kirjanpidon tietojärjestelmää (ABAC)
 11. koordinoi vastuuvapausmenettelyn valmistelua ja huolehtii Euroopan parlamentin ja neuvoston antamien vastuuvapaussuositusten seurannasta.

Vuoden 2017 talousarvio otsakkeitain

Pääosaston esittely

Budjettipääosaston sivusto:

EU:n talousarvio: asiakirjat

Budjettipääosaston hallintosuunnitelma 2016

Yhteydenotot

Günther H. Oettinger Günther H. Oettinger
Budjetti ja henkilöstö
Nadia Calviño, budjettipääosaston pääjohtaja Nadia Calviño
Budjettipääosaston pääjohtaj
fr fr en