Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 Eelarve peadirektoraat: missioon

Eelarve peadirektoraadis töötab ligikaudu 490 töötajat. See koosneb viiest Brüsselis asuvast direktoraadist.

Eelarve peadirektoraat on keskne teenistus, mis juhib kogu eelarvetsükli toimimist, alustades eelarveprojekti ettevalmistamisega ning lõpetades eelarve täitmise ja Euroopa Parlamendi poolt sellele heakskiidu andmisega.

Eelarve peadirektoraadi tegevus hõlmab eelkõige järgmisi valdkondi:

 1. ELi kulude haldamine mitmeaastase finantsraamistiku vahendusel;
 2. eelarveprojekti ettevalmistamine ja eelarveprotsessi panustamine;
 3. ELi eelarve omavahendite süsteemi haldamine;
 4. eelarve õigusraamistiku, eelkõige finantsmääruse, haldamine;
 5. aruandlus eelarve täitmise kohta;
 6. sularahavarude haldamine;
 7. komisjoni ja teiste organite raamatupidamise aastaaruannete ning ELi konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande ettevalmistamine;
 8. komisjoni talituste toetamine eelarve täitmisel;
 9. usaldusväärse finantsjuhtimise ja tulemustele keskenduva ELi eelarve edendamine;
 10. finantsjuhtimise ja raamatupidamisarvestuse üldise IT-süsteemi (ABAC) haldamine;
 11. eelarve täitmisele heakskiidu andmise koordineerimine alates ettevalmistamisest kuni eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse käigus Euroopa Parlamendi ja nõukogu esitatud soovitusteni.

2017. aasta eelarve rubriikide kaupa

Kes me oleme?

Eelarve veebisait:

ELi eelarvega seotud dokumendid

Eelarve peadirektoraadi majandamiskava 2016

Võtke meiega ühendust

Günther H. Oettinger Günther H. Oettinger
Eelarve ja personal
Nadia Calviño, eelarve peadirektoraadi peadirektor Nadia Calviño
Eelarve peadirektoraadi peadirektor
fr fr en