Navigation path

Παρουσιαση της Γενικής Διεύθυνσης
Αποστολή
Οργανόγραμμα
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα "Δημοσιονομικός προγραμματισμός και προϋπολογισμός" που διατίθεται στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Πρόσθετα εργαλεία

Η αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού

Η αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού περιλαμβάνει έξι κύρια καθήκοντα:

  • Εξασφάλιση από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει αποτελεσματικού δημοσιονομικού προγραμματισμού. Η ΓΔ Προϋπολογισμού βεβαιώνεται ότι οι συζητήσεις προσανατολισμού για τις νέες πρωτοβουλίες πολιτικής και τα νέα νομοθετικά μέτρα περικλείουν τις δημοσιονομικές διαστάσεις και ότι ο προγραμματισμός των δαπανών λαμβάνει σε κάθε στάδιο υπόψη τις ορισθείσες προτεραιότητες, τα μακροπρόθεσμα προγράμματα, τις νέες κατευθύνσεις της πολιτικής και τη διαχείριση των αναπόφευκτα απρόβλεπτων εξελίξεων. Για το σκοπό αυτό, η ΓΔ Προϋπολογισμού φροντίζει να διατηρούνται οι κοινοτικές δαπάνες μέσα στα όρια των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών προοπτικών και να εξασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού μέσω εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Η ΓΔ Προϋπολογισμού προετοιμάζει τις προτάσεις προϋπολογισμού τις οποίες υποβάλλει η Επιτροπή και τις παρακολουθεί μέχρι την έγκρισή τους από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών. Επίσης, κατανέμει τους πόρους στις γενικές διευθύνσεις και υπηρεσίες της Επιτροπής.
  • Διαχείριση του δημοσιονομικού ρυθμιστικού πλαισίου. Η ΓΔ Προϋπολογισμού προτείνει και εφαρμόζει το ρυθμιστικό πλαίσιο για την κατάρτιση, την εκτέλεση και τον έλεγχο του προϋπολογισμού.
  • Εκτέλεση του προϋπολογισμού ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες, με τήρηση του ρυθμιστικού πλαισίου. Ως διατάκτης των ιδίων πόρων, η ΓΔ Προϋπολογισμού διαχειρίζεται τις δημοσιονομικές ροές με τα κράτη μέλη και ελέγχει την ορθή είσπραξη των ιδίων πόρων. Υπό την ευθύνη του Υπολόγου της Επιτροπής, η ΓΔ Προϋπολογισμού εκτελεί τις πληρωμές όλων των εγκεκριμένων δαπανών της Επιτροπής καθώς και τα εντάλματα είσπραξης.
  • Κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών των θεσμικών οργάνων. Οι ετήσιες δημοσιονομικές καταστάσεις όλων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης προετοιμάζονται, υπό την εποπτεία της ΓΔ Προϋπολογισμού, βάσει σύγχρονου λογιστικού πλαισίου που ανταποκρίνεται στα γενικώς αποδεκτά διεθνή πρότυπα και υποστηρίζεται από αποτελεσματικό και αξιόπιστο σύστημα πληροφοριών.
  • Προώθηση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης στις υπηρεσίες της Επιτροπής. Χάρις στις συμβουλές και την κατάρτιση καθώς και τα εργαλεία ελέγχου και διαχείρισης που παρέχει, η ΓΔ Προϋπολογισμού προσφέρει στις υπηρεσίες της Επιτροπής τόσο το πλαίσιο όσο και τα αναγκαία μέσα για την αυστηρή και αποτελεσματική δημοσιονομική διαχείριση.
  • Απολογισμός για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και πορεία προς τη χορήγηση θετικής δήλωσης αξιοπιστίας (DAS) από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η ΓΔ Προϋπολογισμού συντονίζει τα μέτρα που συνδέονται με τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής (σχέσεις με το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.) Κατ’αυτό τον τρόπο προτείνει στους κύριους συνομιλητές της αναλύσεις και ιδέες σχετικά με τη διαχείριση των κοινοτικών πόρων, με σκοπό να διευκολυνθεί η χορήγηση θετικής δήλωσης αξιοπιστίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.