Sti

Flere værktøjer

Generaldirektoratet for Budget: Opgave

Generaldirektoratet for Budget (GD BUDG) har ca. 490 ansatte. Det består af fem direktorater og har hjemme i Bruxelles.

GD BUDG er den centrale tjeneste bag gennemførelsen af hele budgetcyklussen, fra udarbejdelsen af budgetforslaget til gennemførelsen og decharge fra Europa-Parlamentet.

GD BUDG's aktiviteter omfatter følgende centrale områder:

 1. forvaltning af EU's udgifter gennem den flerårige finansielle ramme (FFR)
 2. udarbejdelse af budgetforslaget og bidrag til budgetprocessen
 3. forvaltning af systemet med EU-budgettets egne ressourcer
 4. forvaltning af retsgrundlaget for budgettet, især finansforordningen
 5. rapportering om gennemførelsen af budgettet
 6. central finansforvaltning
 7. udarbejdelse af årsregnskabet for Kommissionen og andre organer sammen med det konsoliderede årsregnskab for EU
 8. støtte til de tjenestegrene i Kommissionen, som er ansvarlige for budgettets gennemførelse
 9. fremme af forsvarlig økonomisk forvaltning og et budget, der fokuserer på resultater
 10. forvaltning af systemet for finansstyring og regnskabsføring (ABAC)
 11. koordinering af dechargeproceduren fra forberedelse til opfølgning af Europa-Parlamentets og Råds henstillinger om decharge.

Budgettet for 2017 efter udgiftsområde

Hvem er vi?

GD BUDG’s hjemmeside:

EU's budget: dokumenter

GD BUDGET's forvaltningsplan for 2016

Kontakt os

Günther H. Oettinger Günther H. Oettinger
Budget og menneskelige ressourcer
Nadia Calviño, Generaldirektør for Budget Nadia Calviño
Generaldirektør for Budget
fr fr en