Sti

Præsentation af
Generaldirektoratet
Opgaver
Organigram
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du gå ind på webstedet om Finansiel Programmering og Budget, der findes på engelsk, fransk og tysk.

Flere værktøjer

Hvilke opgaver har Generaldirektoratet for Budget?

Generaldirektoratet for Budget har følgende seks hovedopgaver:

  • Sikre, at budgetmyndigheden stiller de nødvendige midler til rådighed, således at EU's politikker kan gennemføres på grundlag af en effektiv finansiel programmering. GD Budget sørger for, at debatterne om nye initiativer til politikker og/eller lovgivning inddrager de budgetmæssige aspekter, og at planlægningen af udgifter på ethvert stadium tager højde for fastlagte prioriteter, langsigtede programmer, nye politiske retningslinjer og styring af situationen, når tingene udvikler sig i en anden retning end forventet. Dette betyder at holde EU’s udgifter inden for de finansielle overslag, der er fastlagt på mellemlang sigt og sikre, at den årlige budgetprocedure forløber gnidningsløst takket være en konstruktiv dialog mellem institutionerne. Det er således GD Budget, der udarbejder de budgetforslag, som Kommissionen fremsætter, og det sikrer opfølgningen af dem, indtil de vedtages af budgetmyndigheden, dvs. Europa-Parlamentet og Ministerrådet. Det fordeler også midlerne mellem Kommissionens generaldirektorater og tjenester.
  • Forvalte regler og bestemmelser på budgetområdet. Generaldirektoratet stiller forslag til de regler og bestemmelser, der skal gælde for opstilling, gennemførelse og kontrol af budgettet.
  • Gennemføre budgettet, med hensyn til både indtægter og udgifter, under overholdelse af gældende regler og bestemmelser. Som anvisningsberettiget for EU’s egne indtægter forvalter GD Budget pengestrømmene i forhold til medlemsstaterne og kontrollerer, at opkrævningen af egne indtægter foregår korrekt. Under ansvar af Kommissionens regnskabsfører sikrer GD Budget, at alle Kommissionens godkendte udgifter betales, og at dens fordringer inddrives.
  • Opstille årsregnskabet for institutionerne. Under GD Budgets ansvar opstilles årsregnskaber for samtlige EU-institutioner på grundlag af et moderne regnskabssystem, der opfylder generelt anerkendte internationale standarder og understøttes af et effektivt og pålideligt informationssystem.
  • Fremme en forsvarlig økonomisk forvaltning i Kommissionens tjenestegrene. Gennem rådgivning og uddannelse og ved at stille kontrol- og forvaltningsredskaber til rådighed forsyner GD Budget Kommissionens tjenestegrene med den struktur og de instrumenter, der er nødvendige for en forsvarlig og effektiv finansiel forvaltning.
  • Rapportere om gennemførelsen af budgettet og støtte bestræbelserne for at opnå en positiv revisionserklæring (DAS) fra Revisionsretten. GD Budget koordinerer forløbet i forbindelse med dechargeproceduren (forbindelserne med Revisionsretten, Rådet og Europa-Parlamentet). Således foreslår det sine vigtigste samtalepartnere analyser og andre tiltag vedrørende forvaltningen af EU- midlerne, således at det bliver lettere for dem at opnå en positiv revisionserklæring fra Revisionsretten.