Cesta

Další nástroje

 Generální ředitelství pro rozpočet: Poslání

Generální ředitelství pro rozpočet (GŘ BUDG) má asi 490 zaměstnanců. Je rozděleno na pět ředitelství. Sídlí v Bruselu.

GŘ BUDG je hlavním útvarem Komise, který řídí provádění celého rozpočtového cyklu, od přípravy návrhu rozpočtu až po jeho provádění a udělení absolutoria ze strany Evropského parlamentu.

Činnost GŘ BUDG se zaměřuje zejména na tyto klíčové oblasti:

 1. řízení výdajů EU prostřednictvím víceletého finančního rámce (VFR)
 2. příprava návrhu rozpočtu a příspěvek k rozpočtovému procesu
 3. řízení systému vlastních zdrojů rozpočtu EU
 4. řízení rozpočtového regulačního rámce, zejména finančního nařízení
 5. podávání zpráv o plnění rozpočtu
 6. správa centrální pokladny
 7. příprava roční účetní závěrky Komise a dalších orgánů a institucí spolu s roční konsolidovanou účetní závěrkou EU
 8. podpora útvarů Komise při provádění rozpočtu
 9. podpora řádného finančního řízení a sestavování rozpočtu se zaměřením na výsledky
 10. správa podnikového informačního systému pro finanční řízení a účetnictví (ABAC)
 11. koordinace postupu udělení absolutoria, a to od přípravy až po kroky vyplývající z doporučení, která Evropský parlament a Rada v rámci udělení absolutoria vydají

Rozpočet na rok 2017 podle jednotlivých okruhů

O nás

Internetové stránky týkající se rozpočtu EU:

Rozpočet EU v dokumentech

GŘ pro rozpočet, plán řízení 2016

Kontaktujte nás

Günther H. Oettinger Günther H. Oettinger
Rozpočet a lidské zdroje
Nadia Calviño, generální ředitelka pro rozpočet Nadia Calviño
Generální ředitelka pro rozpočet
fr fr en