Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 Генерална дирекция „Бюджет“: мисия

В генерална дирекция „Бюджет“ (ГД „Бюджет“) работят около 490 служители. Тя е съставена от пет дирекции и се намира в Брюксел.

ГД „Бюджет“ е централната служба, която се грижи за изпълнението на целия бюджетен цикъл — от подготовката на проектобюджета до неговото изпълнение и освобождаването от отговорност от страна на Европейския парламент.

По-специално дейностите на ГД „Бюджет“ обхващат следните ключови области:

 1. Управление на разходите на ЕС посредством многогодишната финансова рамка (МФР).
 2. Изготвяне на проектобюджета и принос към бюджетния процес.
 3. Управление на системата на собствените ресурси в бюджета на ЕС.
 4. Управление на бюджетната регулаторна рамка, по-специално Финансовия регламент.
 5. Докладване относно изпълнението на бюджета.
 6. Управление на касовите операции.
 7. Изготвяне на годишните отчети на Комисията и на други органи, както и на консолидираните годишни отчети на ЕС.
 8. Подкрепа на службите на Комисията при изпълнението на бюджета.
 9. Насърчаване на доброто финансово управление и на изготвянето на бюджет, насочен към постигането на определени резултати.
 10. Управление на корпоративната ИТ система за финансово управление и счетоводство (ABAC).
 11. Координиране на процедурата по освобождаване от отговорност — от подготовката до последващите действия във връзка с препоръките на Парламента и Съвета.

Бюджетът за 2017 г. по функции

Кои сме ние

Уебсайт за бюджета:

Бюджет на ЕС — документи

План за управление на ГД „Бюджет“ за 2016 г.

За контакти:

Гюнтер Йотингер Гюнтер Йотингер
Бюджет и човешки ресурси
Надя Калвиньо, Генерален директор по бюджета Надя Калвиньо
Генерален директор по бюджета
fr fr en