Sökväg

Presentation av Generaldirektoratet
Ansvarsområden
Organisationsschema
Mer information hittar du på webbplatsen "Ekonomisk Planering och Budget" (endast engelska, franska och tyska).

Ytterligare verktyg

 Presentation av Generaldirektoratet

Generaldirektoratet för budget (GD Budget) har till uppdrag att tillse att budgetmyndigheten (Europaparlamentet och ministerrådet) anslår de medel som behövs för att genomföra Europeiska unionens politik, att se till att EU:s medel förvaltas väl samt att redogöra för hur anslagen används. Närmare 420 personer arbetar på generaldirektoratet som är uppdelat på fem direktorat och ligger i Bryssel.

Generaldirektoratets budgetmässiga uppdrag innebär både att övervaka gemenskapens utgifter i budgetplanen på medellång sikt och att bidra till en konstruktiv dialog mellan institutionerna för att se till att det årliga budgetförfarandet genomförs på ett smidigt sätt.

GD Budget deltar visserligen inte i förvaltningen av anslagen, vilket sköts av kommissionens operativa avdelningar, men däremot ansvarar man för att medlemsstaterna betalar in de medel som finansierar unionens budget, dvs. det som kallas gemenskapens egna medel.

Inom GD Budget finns också kommissionens räkenskapsförares avdelningar som bl.a. ansvarar för att utarbeta unionens årsredovisning (kommissionens räkenskaper och de konsoliderade räkenskaperna för alla EU:s institutioner).

Slutligen har GD Budget till uppgift att utarbeta de regler som styr Europeiska unionens finanser och att genom rådgivning och utbildningar bidra till att främja en sund ekonomisk förvaltning i de olika avdelningarna inom kommissionen. Härigenom medverkar GD Budget på ett avgörande sätt i den administrativa reformprocess vars mål är att skapa en offentlig förvaltning av hög kvalitet som gör det möjligt för kommissionen att på effektivast möjliga sätt fullgöra de uppgifter som den fått sig tilldelad genom EG-fördraget.

DG Budget Management plan en

Kristalina Georgieva -  Vice-President, Budget & Human Resources Kristalina Georgieva
Vice ordförande
Budget och personal
Nadia Calviño, generaldirektör för GD Budget Nadia Calviño
Generaldirektör för GD Budge
fr fr en
Andra hemsidor  

Multiannual Financial Framework 2014-2020

Link: Europe Direct