Navigacijska pot

Predstavitev generalnega direktorata
Naloga
Organigram
Za bolj podrobne informacije obiščite spletno stran "Finančno načrtovanje in proračun", ki je na voljo v angleščini, francoščini in nemščini.

Dodatna orodja

 Predstavitev generalnega direktorata

Generalni direktorat za proračun mora zagotoviti, da proračunski organ – Evropski parlament in Svet ministrov – odobri vire, potrebne za izvrševanje politik Unije, spodbujati dobro upravljanje sredstev Skupnosti ter utemeljiti porabo odobritev. Sestavljajo ga štirje direktorati s sedežem v Bruslju, zaposluje pa skoraj 420 članov osebja.

Pri proračunu ima generalni direktorat vlogo upravljanja odhodkov Skupnosti v srednjeročni finančni perspektivi in hkrati zagotavljanja nemotenega poteka letnega proračunskega postopka na podlagi spodbujanja konstruktivnega dialoga med institucijami.

Čeprav Generalni direktorat za proračun ne sodeluje pri upravljanju odobritev, ki jih izvršujejo delovni oddelki Komisije, je odgovoren za pobiranje lastnih sredstev Skupnosti od držav članic, ki financirajo proračun Unije.

Generalni direktorat vključuje tudi računovodsko službo Komisije, ki pripravlja finančne izkaze Unije (računovodski izkazi Komisije in konsolidirani računovodski izkazi evropskih institucij).

Generalni direktorat pripravlja tudi pravila, ki urejajo finance Evropske unije ter s ponudbo svetovanja in usposabljanja spodbuja dobro finančno poslovodenje znotraj oddelkov Komisije. Generalni direktorat s temi svojimi dejavnostmi igra odločilno vlogo pri procesu upravne reforme, zasnovanemu tako, da daje instituciji javno upravo visoke kakovosti, s katero se naloge, dodeljene s Pogodbo, najbolj učinkovito izpolnjujejo.

DG Budget Management plan en