Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 Kto sme

Generálne riaditeľstvo pre rozpočet je jedným z útvarov Európskej komisie. Má približne 500 zamestnancov a tvorí ho päť riaditeľstiev so sídlom v belgickom Bruseli. Zamestnanci pochádzajú zo všetkých krajín EÚ.

Zamestnanci Generálneho riaditeľstva pre rozpočet

Odborné poznatky zamestnancov zahŕňajú tieto oblasti: účtovníctvo, ekonómia, financie, podnikanie, programové plánovanie, audit, právo, komunikácia, ľudské zdroje, európska administratíva a iné oblasti.

Kto je kto v GR BUDG

Günther H. Oettinger Günther H. Oettinger
Rozpočet a ľudské zdroje
Nadia Calviño, generálna riaditeľka pre rozpočet Nadia Calviño
Generálna riaditeľka pre rozpočet
fr fr en