Navigačný riadok

Predstavenie generálneho riaditeľstva
Poslanie
Organizačná schéma
Ak hľadáte podrobnejšie informácie, navštívte stránku "Finančné plánovanie a rozpočet", ktorá je k dispozícii v angličtine, nemčine a vo francúzštine.

Ďalšie nástroje

 Predstavenie generálneho riaditeľstva

Úlohou Generálneho riaditeľstva pre rozpočet je zabezpečovať od rozpočtového orgánu – Európskeho parlamentu a Rady ministrov – zdroje potrebné na implementáciu politík Únie, podporovať správne riadenie finančných prostriedkov Spoločenstva a zodpovedať sa za použitie rozpočtových prostriedkov. Pozostáva zo štyroch riaditeľstiev sídliacich v Bruseli a má takmer 420 zamestnancov.

Rozpočtová úloha generálneho riaditeľstva spočíva v riadení výdavkov Spoločenstva v strednodobom finančnom výhľade a súčasnom zabezpečovaní hladkého priebehu ročného rozpočtového postupu podporovaním konštruktívneho dialógu medzi jednotlivými inštitúciami.

Hoci Generálne riaditeľstvo pre rozpočet nie je zapojené do riadenia rozpočtových prostriedkov, čo zabezpečujú operačné oddelenia Komisie, je zodpovedné za vyberanie vlastných zdrojov Spoločenstva od členských štátov, ktoré financujú rozpočet Únie.

Ku generálnemu riaditeľstvu patrí aj účtovné oddelenie Komisie, ktoré zostavuje finančné výkazy Únie (účtovné závierky Komisie a konsolidované účtovné závierky Európskych inštitúcií).

Generálne riaditeľstvo ďalej vypracováva pravidlá, ktorými sa riadi financovanie Európskej únie a prostredníctvom poradenstva a školení podporuje správne finančné riadenie v rámci oddelení Komisie. Týmto spôsobom generálne riaditeľstvo zohráva rozhodujúcu úlohu v procese administratívnej reformy zameranej na zabezpečenie vysokokvalitnej verejnej správy inštitúcie, ktorou možno dosiahnuť maximálne účinné plnenie úloh zverených zmluvou.

DG Budget Management plan en

Kristalina Georgieva -  Vice-President, Budget & Human Resources Kristalina Georgieva
Podpredsedníčka
Rozpočet a ľudské zdroje
Nadia Calviño, generálna riaditeľka pre rozpočet Nadia Calviño
Generálna riaditeľka pre rozpočet
fr fr en
Autres sites  

Multiannual Financial Framework 2014-2020