Cale de navigare

Prezentarea Direcţiei Generale
Misiune
Organigramă
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi site-ul "Programare financiară şi buget". Această pagină este disponibilă doar în limbile engleză, franceză şi germană.

Alte instrumente

 Prezentarea Direcţiei Generale Buget

Misiunea Direcţiei Generale Buget este să obţină de la autoritatea bugetară – Parlamentul European şi Consiliul de Miniştri – resursele necesare pentru punerea în aplicare a politicilor Uniunii, să încurajeze buna gestionare a fondurilor comunitare şi să răspundă pentru modul în care sunt folosiţi banii. Este formată din cinci direcţii cu sediul la Bruxelles şi numără aproximativ 420 de angajaţi.

Rolul bugetar al acestei direcţii generale este să înscrie cheltuielile comunitare în cadrul previziunilor financiare pe termen mediu şi, în acelaşi timp, să asigure derularea, în bune condiţii, a procedurii bugetare anuale, prin promovarea unui dialog constructiv între instituţii.
Deşi nu este implicată în gestionarea sumelor alocate, această sarcină revenind serviciilor operaţionale ale Comisiei, Direcţia Generală Buget are misiunea de a percepe de la statele membre, care finanţează bugetul Uniunii, resursele financiare care îi revin Comunităţii.

Din Direcţia Generală Buget face parte şi serviciul contabil al Comisiei care întocmeşte situaţiile financiare ale Uniunii (contabilitatea Comisiei şi contabilitatea consolidată a instituţiilor europene).

Nu în ultimul rând, Direcţia Generală Buget are misiunea de a pregăti cadrul de reglementare financiară al Uniunii Europene şi de a promova, prin acţiuni de consiliere şi de formare profesională, buna gestiune a fondurilor la nivelul diferitelor servicii ale Comisiei. Procedând astfel, Direcţia Generală Buget joacă un rol decisiv în procesul reformei administrative care îşi propune să-i ofere instituţiei o administraţie publică de calitate, cu ajutorul căreia să-şi realizeze, cu eficienţă maximă, sarcinile care îi revin prin Tratat.

DG Budget Management plan en

Kristalina Georgieva -  Vice-President, Budget & Human Resources Kristalina Georgieva
Vicepreședinte
Buget și resurse umane
Nadia Calviño, director general pentru buget Nadia Calviño
Director general pentru buget
fr fr en
Alte site-uri  

Multiannual Financial Framework 2014-2020

Întrebări despre Europa?