Ścieżka nawigacji

Prezentacja Dyrekcji Generalnej
Zadania
Schemat organizacyjny
Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej programowaniu finansowemu i budżetowi (dostępnej w angielskiej, francuskiej i niemieckiej wersji językowej).

Inne narzędzia

 Prezentacja Dyrekcji Generalnej

Zadaniem Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu jest pozyskanie od władzy budżetowej, tj. Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów zasobów finansowych niezbędnych do realizacji unijnych polityk, wspieranie należytego zarządzania finansami Wspólnoty oraz rozliczanie się z wykorzystania środków. DG ds. Budżetu mieści się w Brukseli, składa się z czterech dyrekcji i zatrudnia 420 osób.

Rola Dyrekcji Generalnej w zakresie budżetu polega na zarządzaniu wydatkami Wspólnoty w ramach średniookresowej perspektywy finansowej i jednoczesnym zapewnianiu płynnego przebiegu rocznej procedury budżetowej poprzez promowanie konstruktywnego dialogu między instytucjami.

Dyrekcja Generalna ds. Budżetu nie zajmuje się co prawda zarządzaniem środkami, za co odpowiadają departamenty operacyjne Komisji, jest jednak odpowiedzialna za pobieranie od państw członkowskich, finansujących unijny budżet, wspólnotowych zasobów własnych.

W skład Dyrekcji Generalnej wchodzi między innymi departament księgowości Komisji, który sporządza sprawozdania finansowe Unii (sprawozdania Komisji, skonsolidowane sprawozdania instytucji wspólnotowych).

Dyrekcja Generalna opracowuje również zasady dotyczące finansów Unii Europejskiej, a poprzez doradztwo i szkolenia wspiera należyte zarządzanie finansami w ramach departamentów Komisji. Poprzez wszystkie te działania Dyrekcja Generalna odgrywa decydującą rolę w procesie reformy administracyjnej, dzięki której Komisja ma jak najskuteczniej wykonywać powierzoną jej w Traktacie misję.

DG Budget Management plan en

Kristalina Georgieva -  Vice-President, Budget & Human Resources Kristalina Georgieva
Vice-President
Budget & Human Resources
Nadia Calviño, dyrektor generalna ds. budżetu Nadia Calviño
Dyrektor generalna ds. budżetu
fr fr en
Inne strony  

Multiannual Financial Framework 2014-2020

Pytania na temat Europy?