Kruimelpad

Voorstelling van het Directoraat-generaal
Taak
Organisatieschema
Nadere inlichtingen vindt u op de website Financiële Programmering en Begroting die in het Duits, Engels en Frans beschikbaar is.

Extra tools

 Voorstelling van het Directoraat-Generaal

De taak van het Directoraat-Generaal Begroting bestaat erin van de begrotingsautoriteit - het Europees Parlement en de Raad van Ministers - de nodige middelen te verkrijgen om het beleid van de Europese Unie uit te voeren, het goede beheer van de communautaire middelen te bevorderen en verantwoording af te leggen over het gebruik van de kredieten. Deze dienst van de Commissie beschikt over bijna 420 ambtenaren, verdeeld over vijf te Brussel gevestigde directoraten.

Het Directoraat-Generaal streeft ernaar de communautaire uitgaven binnen het kader van de financiële vooruitzichten op middellange termijn te laten plaatsvinden en te zorgen voor een vlot verloop van de jaarlijkse begrotingsprocedure door bij te dragen tot een constructieve dialoog tussen de Instellingen.

Het Directoraat-Generaal Begroting is niet betrokken bij het beheer van de kredieten, dat wordt uitgeoefend door de operationele diensten van de Commissie, maar zij is belast met de invordering van de communautaire eigen middelen bij de lidstaten, die de begroting van de Unie financieren.

In het Directoraat-Generaal zijn tevens de diensten van de rekenplichtige van de Commissie opgenomen en het is in dit verband belast met de opstelling van de financiële staten van de Unie (boekhouding van de Commissie en consolidatie van de boekhoudingen van de diverse Europese Instellingen).

Voorts moet het Directoraat-Generaal het regelgevend kader voor de financiën van de Europese Unie vaststellen en door raadgeving en vorming het goed financieel beheer binnen de diverse diensten van de Commissie bevorderen. Hierdoor speelt het Directoraat-Generaal een doorslaggevende rol bij het proces van administratieve hervorming, waarmee wordt beoogd een openbaar bestuur van hoge kwaliteit ter beschikking te stellen van de Instelling, zodat deze de taken die haar bij het Verdrag zijn toegewezen, zo efficiënt mogelijk kan vervullen.

DG Budget Management plan en

Kristalina Georgieva -  Vice-President, Budget & Human Resources Kristalina Georgieva
Vicevoorzitter
Begroting en Personeelszaken
Nadia Calviño, directeur-generaal Begroting Nadia Calviño
Directeur-generaal Begroting
fr fr en
Anderes sites  

Multiannual Financial Framework 2014-2020

Vragen over Europa?