Mogħdija tan-navigazzjoni

Preżentazzjoni tad-Direttorat Ġenerali
Missjoni
Organigramma
Għal tagħrif aktar dettaljat żur is-sit ta' l-internet "Programmar Finanzjarju u Baġit" disponibbli bil-Franċiż, bil-Ġermaniż u bl-Ingliż.

Għodod addizzjonali

 Preżentazzjoni tad-Direttorat Ġenerali

Ix-xogħol tad-Direttorat Ġenerali għall-Baġit huwa li jikseb mill-awtorità tal-baġit - il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Ministri - ir-riżorsi meħtieġa biex jimplimenta l-politika ta’ l-Unjoni, biex iħeġġeġ tmexxija soda tal-fondi Komunitarji u biex jagħti kont ta’ l-użu ta’ allokazzjonijiet tal-flus. Huwa kompost minn erba’ direttorati bbażati fi Brussell u għandu staff ta’ kważi 420 ruħ.

Ir-rwol baġitarju tad-Direttorat Ġenerali huwa li jamministra n-nefqa tal-Komunità fil-perspettiva finanzjarja fuq perjodu medju u fl-istess ħin jiżgura li l-proċedura annwali tal-baġit issir mingħajr xkiel billi jippromwovi djalogu kostruttiv bejn l-istituzzjonijiet.

Minkejja li d-Direttorat Ġenerali għall-Baġit mhux involut fl-amministrazzjoni ta’ l-allokazzjonijiet tal-flus, li ssir mid-dipartimenti operattivi tal-Kummissjoni, huwa responsabbli għall-ġbir tar-riżorsi proprji tal-Komunità mingħand l-Istati Membri, li jiffinanzjaw il-baġit ta’ l-Unjoni.

Id-Direttorat Ġenerali jinkludi wkoll id-dipartiment tal-kontabilità tal-Kummissjoni li jħejji d-dikjarazzjonijiet finanzjarji ta’ l-Unjoni (il-kontijiet tal-Kummissjoni u l-kontijiet konsolidati ta’ l-istituzzjonijiet Ewropej).

Fl-aħħarnett, id-Direttorat Ġenerali jħejji r-regoli li jirregolaw il-finanzi ta’ l-Unjoni Ewropea u jippromwovi tmexxija finanzjarja soda fid-dipartimenti tal-Kummissjoni billi joffri pariri u taħriġ. B’hekk id-Direttorat Ġenerali għandu rwol deċiżiv fil-proċess ta’ riforma amministrattiva maħsuba biex lill-istituzzjoni trendilha amministrazzjoni pubblika ta’ kwalità għolja li permezz tagħha r-responsabbiltajiet mogħtija lilha bit-Trattat ikunu jistgħu jitwettqu bl-akbar effiċjenza.

DG Budget Management plan en

Kristalina Georgieva -  Vice-President, Budget & Human Resources Kristalina Georgieva
Il-Viċi President
Baġit u Riżorsi Umani
Nadia Calviño, Direttur Ġeneral għall-Baġit Nadia Calviño
Direttur Ġeneral għall-Baġit
fr fr en
Siti oħrajn  

Multiannual Financial Framework 2014-2020

Mistoqsijiet dwar l-UE?