Naršymo kelias

Generalinio direktorato pristatymas
Paskirtis
Organizacinė schema
Daugiau informacijos rasite tinklavietėje "Finansinis programavimas ir biudžetas", kurią galima skaityti anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Papildomos priemonės

 Generalinio direktorato pristatymas

Biudžeto generalinio direktorato uždavinys – užtikrinti, kad iš biudžeto valdymo institucijų – Europos Parlamento ir Ministrų Tarybos – būtų gaunamos Sąjungos politikos vykdymui reikiamos lėšos, skatinti patikimą Bendrijos lėšų valdymą ir atsiskaityti už asignavimų naudojimą. Šį generalinį direktoratą sudaro keturi Briuselyje įsikūrę direktoratai, kuriuose dirba beveik 420 darbuotojų.

Biudžeto srityje generalinio direktorato uždavinys yra tvarkyti vidutinės trukmės finansinėje perspektyvoje numatytas Bendrijos išlaidas ir, skatinant konstruktyvų institucijų dialogą, užtikrinti sklandų metinės biudžetinės procedūros vykdymą.

Nors Biudžeto generalinis direktoratas nedalyvauja asignavimų valdyme, už kurį atsakingi Komisijos veiklos skyriai, jis renka Bendrijos nuosavus išteklius iš Sąjungos biudžetą finansuojančių valstybių narių.

Generaliniame direktorate yra ir Komisijos apskaitos skyrius, kuriame rengiamos Sąjungos finansinės ataskaitos (Komisijos sąskaitų ir Europos institucijų konsoliduotų sąskaitų ataskaitos).

Galiausiai generalinis direktoratas rengia Europos Sąjungos finansus reglamentuojančias taisykles ir teikdamas konsultacijas bei rengdamas mokymus skatina tinkamai valdyti finansus Komisijos skyriuose. Taip generalinis direktoratas vaidina lemiamą vaidmenį vykdant administracinę reformą, kad viešasis institucijos administravimas būtų kokybiškas ir kad Sutartyje generaliniam direktoratui numatyti uždaviniai būtų kuo veiksmingiau įgyvendinami.

DG Budget Management plan en

Kristalina Georgieva -  Vice-President, Budget & Human Resources Kristalina Georgieva
Pirmininko pavaduotoja
Biudžetas ir žmogiškieji ištekliai
Biudžeto GD generalinė direktorė Nadia Calviño Nadia Calviño
Biudžeto GD generalinė direktorė
fr fr en
Citas tīmekļa vietnes  

Multiannual Financial Framework 2014-2020