Navigointipolku

Pääosaston esittely
Tehtävät
Hallintokaavio
Tarkempia tietoja löytyy Rahoitussuunnittelua ja Talousarviota käsittelevältä sivustolta (kielet: saksa, englanti ja ranska).

Lisätyökalut

 Pääosaston Esittely

Budjettipääosaston tehtävänä on saada budjettivallan käyttäjältä - Euroopan parlamentilta ja ministerineuvostolta - Euroopan unionin politiikkojen toteuttamiseen tarvittavat varat, edistää yhteisön varojen hyvää hallinnointia ja laatia selvityksiä määrärahojen käytöstä. Työntekijöitä tässä Brysselissä sijaitsevassa komission pääosastossa on noin 420 ja linjoja viisi.

Budjetti-PO:n tarkoituksena on pysyttää yhteisön menot keskipitkän aikavälin rahoitusnäkymien rajoissa ja huolehtia vuosittaisten talousarviomenettelyn sujuvasta etenemisestä edistämällä toimielinten välistä rakentavaa vuoropuhelua.

Pääosaston vastuulla on periä yhteisön omat varat EU:n talousarvion rahoittajina toimivilta jäsenvaltioilta. Se ei osallistu määrärahojen hallinnointiin, joka kuuluu komission operatiivisille yksiköille.

Pääosastoon kuuluvat myös tilinpidosta vastaavat komission yksiköt, joiden tehtävänä on laatia EU:n tilinpäätös (komission kirjanpito ja EU:n eri toimielinten tilinpitojen konsolidointi).

Lisäksi budjetti-PO:n tehtävänä on määritellä EU:n varainhoitosäännöstö ja edistää moitteetonta varainhoitoa komission yksiköissä neuvonnan ja koulutuksen avulla. Näin pääosasto osallistuukin tiiviisti komission hallinnonuudistusprosessiin. Uudistuksella pyritään siihen, että toimielimellä on käytössään laadukas hallinto-organisaatio, jonka avulla se voi toteuttaa perustamissopimuksessa sille määrättyjä tehtäviä mahdollisimman tehokkaasti.

DG Budget Management plan en