Navigointipolku

Pääosaston esittely
Tehtävät
Hallintokaavio
Tarkempia tietoja löytyy Rahoitussuunnittelua ja Talousarviota käsittelevältä sivustolta (kielet: saksa, englanti ja ranska).

Lisätyökalut

 Pääosaston esittely

Budjettipääosaston tehtävänä on saada budjettivallan käyttäjältä - Euroopan parlamentilta ja ministerineuvostolta - Euroopan unionin politiikkojen toteuttamiseen tarvittavat varat, edistää yhteisön varojen hyvää hallinnointia ja laatia selvityksiä määrärahojen käytöstä. Työntekijöitä tässä Brysselissä sijaitsevassa komission pääosastossa on noin 420 ja linjoja viisi.

Budjettipääosaston tarkoituksena on pysyttää yhteisön menot keskipitkän aikavälin rahoitusnäkymien rajoissa ja huolehtia vuosittaisten talousarviomenettelyn sujuvasta etenemisestä edistämällä toimielinten välistä rakentavaa vuoropuhelua.

Pääosaston vastuulla on periä yhteisön omat varat EU:n talousarvion rahoittajina toimivilta jäsenvaltioilta. Se ei osallistu määrärahojen hallinnointiin, joka kuuluu komission operatiivisille yksiköille.

Pääosastoon kuuluvat myös tilinpidosta vastaavat komission yksiköt, joiden tehtävänä on laatia EU:n tilinpäätös (komission kirjanpito ja EU:n eri toimielinten tilinpitojen konsolidointi).

Lisäksi budjettipääosaston tehtävänä on määritellä EU:n varainhoitosäännöstö ja edistää moitteetonta varainhoitoa komission yksiköissä neuvonnan ja koulutuksen avulla. Näin pääosasto osallistuukin tiiviisti komission hallinnonuudistusprosessiin. Uudistuksella pyritään siihen, että toimielimellä on käytössään laadukas hallinto-organisaatio, jonka avulla se voi toteuttaa perustamissopimuksessa sille määrättyjä tehtäviä mahdollisimman tehokkaasti.

DG Budget Management plan en

Kristalina Georgieva -  Vice-President, Budget & Human Resources Kristalina Georgieva
Varapuheenjohtajat
Budjetti ja henkilöstö
Nadia Calviño, budjettipääosaston pääjohtaja Nadia Calviño
Budjettipääosaston pääjohtaj
fr fr en
Muita sivustoja  

Multiannual Financial Framework 2014-2020

Onko sinulla kysymyksiä EU:sta?