Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 Kes me oleme?

Eelarve peadirektoraat on üks Euroopa Komisjoni osakondadest. See koosneb ligikaudu 500 töötajast ja viiest direktoraadist, mis asuvad Belgias Brüsselis. Töötajad on pärit kõigist ELi liikmesriikidest.

Eelarve peadirektoraadi töötajad

Nende kutsealased teadmised hõlmavad järgmisi valdkondi: raamatupidamine, majandus, rahandus, ettevõtlus, programmitöö, audit, õigus, teabevahetus, inimressursid, Euroopa halduskorraldus jt.

Kes on kes eelarve peadirektoraadis?

Günther H. Oettinger Günther H. Oettinger
Eelarve ja personal
Nadia Calviño, eelarve peadirektoraadi peadirektor Nadia Calviño
Eelarve peadirektoraadi peadirektor
fr fr en