Sti

Præsentation af
Generaldirektoratet
Opgaver
Organigram
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du gå ind på webstedet om Finansiel Programmering og Budget, der findes på engelsk, fransk og tysk.

Flere værktøjer

 Præsentation af Generaldirektoratet

Generaldirektoratet for Budget har til opgave at få budgetmyndigheden - dvs. Europa-Parlamentet og Rådet - til at bevilge de midler, der er nødvendige til gennemførelse af EU's politikker, at sikre en forsvarlig forvaltning af fællesskabsmidlerne og at aflægge regnskab for anvendelsen af bevillingerne. Tjenesten, der er opdelt i fem direktorater placeret i Bruxelles, har knap 420 ansatte.

Generaldirektoratets budgetmæssige funktioner tager dels sigte på at styre Fællesskabernes udgifter på mellemlang sigt gennem de såkaldte finansielle overslag, dels på at sikre en tilfredsstillende gennemførelse af den årlige budgetbehandling ved at bidrage til en konstruktiv dialog mellem institutionerne.

Generaldirektoratet for Budget er ikke involveret i forvaltningen af bevillingerne, idet denne varetages af Kommissionens operationelle tjenestegrene, men har til gengæld ansvaret for hos medlemsstaterne at inddrive EU's egne indtægter, der finansierer fællesskabsbudgettet.

Generaldirektoratet omfatter også Kommissionens regnskabsfører og de herunder hørende tjenestegrene og har på dette område ansvaret for udarbejdelse af EU's årsregnskab (Kommissionens årsregnskab og konsolidering af årsregnskaberne for de øvrige institutioner).

Endelig er det generaldirektoratets opgave at fastlægge reglerne for EU's budgetmæssige og økonomiske forvaltning og gennem rådgivning og uddannelse at bidrage til at fremme en forsvarlig økonomisk forvaltning i Kommissionens forskellige tjenestegrene. På denne måde yder generaldirektoratet et afgørende bidrag til den administrative reform, der har til formål at give institutionen rådighed over en administration af høj kvalitet, så den med størst mulig effektivitet kan udføre de opgaver, der er tillagt den ved traktaten.

DG Budget Management plan en