Навигационна пътека

Представяне на генералната дирекция
Цели и задачи
Организационна схема
За по-подробна информация вижте сайта "Финансово планиране и бюджет"". Тази страница е достъпна само на английски, френски и немски.

Допълнителни инструменти

 Представяне на генералната дирекция

Задачата на Генерална дирекция „Бюджет“ е да получи от бюджетните институции – Европейският парламент и Съветът на министрите – ресурсите, необходими за изпълнение на политиките на Съюза, да насърчава разумното управление на средствата на Общността и да се отчита за използването на бюджетните средства. Тя се състои от пет дирекции, базирани в Брюксел, и има персонал от около 420 души.

Бюджетната роля на генералната дирекция се състои в това да управлява разходите на Общността в рамките на средносрочната финансова перспектива и в същото време да гарантира плавното протичане на годишната бюджетна процедура, като насърчава конструктивния диалог между институциите. Въпреки че Генерална дирекция „Бюджет“ не участва в управлението на бюджетните средства, което се извършва от оперативните отдели на Комисията, тя е отговорна за събирането на собствените ресурси на Общността от държавите-членки, финансиращи бюджета на Съюза.

Генералната дирекция включва и счетоводния отдел на Комисията, който изготвя финансовите отчети на Съюза (отчетите на Комисията и консолидираните отчети на европейските институции).

Също така генералната дирекция определя правилата за управление на финансите на Европейския съюз и насърчава разумното финансово управление в отделите на Комисията, като предлага съвети и обучение. По този начин генералната дирекция играе решаваща роля в процеса на административна реформа, целящ висококачествена публична администрация, която помага на институцията да изпълни възможно най-ефективно възложените ѝ от Договора задачи.

DG Budget Management plan en

Kristalina Georgieva -  Vice-President, Budget & Human Resources Кристалина Георгиева
Заместник-председател
Бюджет и човешки ресурси
Надя Калвиньо, Генерален директор по бюджета Надя Калвиньо
Генерален директор по бюджета
fr fr en
Други сайтове  

Multiannual Financial Framework 2014-2020

Въпроси относно Европа?