Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 Кои сме ние

Генерална дирекция „Бюджет“ е една от службите на Европейската комисия. Тя разполага с около 500 служители и е съставена от пет дирекции, намиращи се в Брюксел, Белгия. Служителите са от всички страни от ЕС.

Служителите на Генерална дирекция „Бюджет“

Сред професионалните им квалификации са: счетоводство, икономика, финанси, бизнес, програмиране, одит, право, комуникации, човешки ресурси, европейска администрация и др.

Кой кой е в ГД „Бюджет“

Гюнтер Йотингер Гюнтер Йотингер
Бюджет и човешки ресурси
Надя Калвиньо, Генерален директор по бюджета Надя Калвиньо
Генерален директор по бюджета
fr fr en