Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

Dyrektor generalny

Dyrektor generalny Jerzy Bogdan Plewa

 

Dyrektor generalny Jerzy Bogdan PlewaJerzy Bogdan Plewa został mianowany dyrektorem generalnym Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 16 kwietnia 2013 r.


Od dnia 1 stycznia 2012 r. Jerzy Bogdan Plewa, jako zastępca dyrektora generalnego w tej samej dyrekcji generalnej, był odpowiedzialny za rozwój obszarów miejskich i politykę zrównoważonego rozwoju.


W okresie od 16 października 2006 r. do 1 stycznia 2012 r. był on także zastępcą dyrektora generalnego w tej dyrekcji generalnej, odpowiedzialnym za sprawy międzynarodowe.


Urodzony w Polsce, Jerzy Bogdan Plewa był w swojej karierze pracownikiem naukowym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, członkiem rady nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej oraz doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego, odpowiedzialnym za analizy rynku rolnego.


Od 1997 r. do lipca 2004 r. Jerzy Bogdan Plewa pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie odpowiadał za negocjacje w obszarze rolnictwa prowadzone z UE, innymi krajami i organizacjami międzynarodowymi. W tym okresie był on także głównym negocjatorem w obszarze rolnictwa w zespole negocjującym warunki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.


Od 1995 r. do 1997 r. p. Jerzy Bogdan Plewa pełnił kolejno funkcje dyrektora działu monitorującego zagraniczne rynki rolne oraz dyrektora departamentu informacji i badań w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Wcześniej pracował także jako konsultant ds. programów wspierania rolnictwa, był również członkiem grupy zadaniowej, w skład której wchodzili przedstawiciele z Polski, Unii Europejskiej i Banku Światowego, gdzie zajmował się opracowywaniem strategii rozwoju rolnictwa w Polsce.


Jerzy Bogdan Plewa jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Rolnictwa Politechniki Warszawskiej (tytuł magistra w 1978 r. i tytuł doktora w 1982 r.), specjalizującym się w systemach modelowania matematycznego i urządzeniach do produkcji energii.

 

Informacja o spotkaniach


W ramach zobowiązania Komisji do przejrzystości, Dyrektorzy Generalni publikują informacje na temat spotkań z organizacjami, a także osobami pracującymi na własny rachunek.


>> Informacje o spotkaniach organizowanych przez Dyrektora Generalnego Plewę

 

Odpowiedzi napetycje

>> Subsidies for farmers who breed bulls for bullfighting   (12/2014)