Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

29/09/2017

Pierre Moscovici har ansvaret for den økonmomiske og monetære union (EMU) samt for beskatning og told indne for Europa-Kommissionen.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
27/09/2017

Bruxelles - Dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 27. september kommere bl.a. til at handle om migration og Schengen...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
26/09/2017

To forskellige kvaliteter af fødevareprodukter: Kommissionen vejleder medlemsstaterne, så de bedre kan tackle urimelig praksis.
Retningslinjerne vil gøre det lettere for nationale myndigheder at afgøre, om en virksomhed overtræder EU's lovgivning, når den sælger forskellige kvaliteter af produkter i forskellige lande.

Kategori:
Landbrug, fiskeri og fødevarer
26/09/2017

Den første sommer uden roaminggebyrer viser, at europæerne kender de nye regler og er begyndt at ændre vaner, når de rejser til et andet EU-land.

Kategori:
Kultur, uddannelse og ungdom, Miljø, forbrugere og sundhed, Videnskab og teknologi, Transport og rejser
26/09/2017

Den 26. september er det EUROPÆISK SPROGDAG. Den dag vil Dokk1 summe af mange sprog. Der vil være SPROGCAFÉ midt på dagen, hvor du kan komme ind fra gaden og få en mini-introduktion til mange forskellige europæiske sprog.

Kategori:
Kultur, uddannelse og ungdom
25/09/2017

Kommissionen har på ny indledt drøftelser med fagforeninger og arbejdsgiverforeninger på EU-plan om modernisering af reglerne for ansættelseskontrakter for at gøre disse kontrakter mere retfærdige og mere forudsigelige for alle typer arbejdstagere.

Kategori:
Beskæftigelse og sociale rettigheder
22/09/2017

I næste uge er der endnu en runde brexit-forhandlinger - andre emner bliver bl.a. ansættelseskontrakter, Polen, fipronil-mødet, migration, Schengen og det digitale topmøde...
Fredag får vi i Danmark besøg af Pierre Moscovici og så nærmer vi os Kommissionens vurdering mht. placeringen af lægemiddelagenturet m.m.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
21/09/2017

Kommissionen har lanceret en ny EU-dagsorden for at sikre, at den digitale økonomi beskattes på en fair og vækstvenlig måde.
Kommissionen lægger i en meddelelse de udfordringer frem, som medlemsstaterne står over for, når der skal handles på dette presserende område.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
21/09/2017

Den midlertidige anvendelse af CETA fra trosdag den 21. september er en følge af godkendelsen heraf af EU's medlemsstater, der kom til udtryk i Rådet, og af Europa-Parlamentet.
Aftalen træder først fuldt og definitivt i kraft, når alle EU's medlemsstater har ratificeret aftalen. Kommissionen vil samarbejde med EU's medlemsstater og Canada for at sikre en smidig og effektiv gennemførelse.

Kategori:
Forbindelser med omverdenen og udenrigspolitik
20/09/2017

Kommissionen har lanceret "grænsekontaktpunktet" for fuldt ud at udnytte det økonomiske potentiale i EU's grænseregioner, der er hjemsted for 150 millioner borgere. Det skal levere skræddersyet støtte til regioner for at hjælpe dem med at fjerne hindringer for beskæftigelse og investeringer.

Kategori:
Regioner og lokaludvikling

Pages