Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

29/09/2017

Pierre Moscovici har ansvaret for den økonmomiske og monetære union (EMU) samt for beskatning og told indne for Europa-Kommissionen.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
26/09/2017

Den 26. september er det EUROPÆISK SPROGDAG. Den dag vil Dokk1 summe af mange sprog. Der vil være SPROGCAFÉ midt på dagen, hvor du kan komme ind fra gaden og få en mini-introduktion til mange forskellige europæiske sprog.

Kategori:
Kultur, uddannelse og ungdom
22/09/2017

I næste uge er der endnu en runde brexit-forhandlinger - andre emner bliver bl.a. Polen, fipronil-mødet, migration, Schengen og det digitale topmøde...
Fredag får vi i Danmark besøg af Pierre Moscovici og så nærmer vi os Kommissionens vurdering mht. placeringen af lægemiddelagenturet m.m.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
21/09/2017

Kommissionen har lanceret en ny EU-dagsorden for at sikre, at den digitale økonomi beskattes på en fair og vækstvenlig måde.
Kommissionen lægger i en meddelelse de udfordringer frem, som medlemsstaterne står over for, når der skal handles på dette presserende område.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
21/09/2017

Den midlertidige anvendelse af CETA fra trosdag den 21. september er en følge af godkendelsen heraf af EU's medlemsstater, der kom til udtryk i Rådet, og af Europa-Parlamentet.
Aftalen træder først fuldt og definitivt i kraft, når alle EU's medlemsstater har ratificeret aftalen. Kommissionen vil samarbejde med EU's medlemsstater og Canada for at sikre en smidig og effektiv gennemførelse.

Kategori:
Forbindelser med omverdenen og udenrigspolitik
20/09/2017

Kommissionen har lanceret "grænsekontaktpunktet" for fuldt ud at udnytte det økonomiske potentiale i EU's grænseregioner, der er hjemsted for 150 millioner borgere. Det skal levere skræddersyet støtte til regioner for at hjælpe dem med at fjerne hindringer for beskæftigelse og investeringer.

Kategori:
Regioner og lokaludvikling
20/09/2017

Bruxelles - Dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 20. september der bl.a. kommer til at handle om skat og kapitalmarkedsunionen...

19/09/2017

Kommissionen intensiverer EU's indsats over for cyberangreb.
Europæerne sætter stor lid til de digitale teknologier. Disse teknologier skaber nye muligheder for kontakt mellem borgerne, letter informationsformidlingen og udgør rygraden i Europas økonomi. De medfører imidlertid også nye risici, idet både ikkestatslige og statslige aktører i stigende grad forsøger at stjæle oplysninger, begå svig og endog destabilisere regeringer.

Kategori:
Videnskab og teknologi
19/09/2017

For at frigøre det fulde potentiale af EU's dataøkonomi foreslår Kommissionen et nyt sæt regler til styring af den frie udveksling af andre oplysninger end personoplysninger i EU.

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder, Videnskab og teknologi
18/09/2017

Efter sidste uges #SOTEU kommer der i denne uge endnu et par af de tiltag som Juncker netop lancerede i sin tale - nemlig en industripakke samt en cybersikkerhedspakken.
Andre enmer bliver bl.a. skat, kapitalmarkedsunionen, FN's Generalforsamling, CETA, Brexit og valget til Forbundsdagen...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner

Pages