Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

foto©hemera/Thinkstock
15/12/2016

EU's stats- og regeringschefer mødes til topmøde den 15.-16. december 2016 og kommer bl.a. til at tale om migration, sikkerhed, økonomi og unge samt eksterne forbindelser...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Under construction
01/12/2016

Repræsentationen's hjemmeside er flyttet over på en ny "platform", hvilket i starten vil afstedkomme, at ikke alt på siden er helt opdateret eller i nogle tilfælde ikke virker efter hensigten.
Dette er også tilfældet med vores "nyhedstjenester", men vi arbejder på sagen...!

Kategori:
Institutionelle spørgsmål
Vindmøller
01/12/2016

Var den danske PSO-afgift ulovlig?

Nej. Kommissionen har aldrig konkluderet, at PSO-afgiften i sig selv var ulovlig. Kommissionen har udtrykt bekymring for, om den var diskriminerende over for udenlandske producenter af vedvarende energi sammenlignet med danske producenter af vedvarende energi.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
Foto©istockphoto/Thinkstock
30/11/2016

Bruxelles - Dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 30. november 2016 foreligge endnu ikke...

 

Mødet starter kl. 9:00

 

 

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Foto©stockphoto/Thinkstock
30/11/2016

Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har udgivet en vejledning , der skal hjælpe lokale myndigheder og projektledere til at udnytte mulighederne for at kombinere finansiering fra EFSI og ESI-fondene fuldt ud.
De to instrumenter er udformet på to forskellige, men supplerende måder, med hensyn til rationale, udformning og lovgivningsmæssige rammer.

investEU
29/11/2016

Den europæiske Investeringsplan har været afgørende for at lette virksomhedernes adgang til kapital til investeringer, og har mobiliseret privat kapital til samme formål i betydeligt omfang. 
Investeringsplanen har dermed skabt vækst og beskæftigelse, og medvirker til at fastholde Danmark og Europa som et attraktivt sted for vækst og beskæftigelse også i fremtiden.

det sker
28/11/2016

I uge 48 handler det om investeringsplanen og så mødes "EU" med en række religiøse ledere.
Ellers handler det bl.a. om Geo-blokering, Enhedspatentbeskyttelsesordningen og støtte til unge videnskabsfolk samt om Uber, droner og WiFi4EU + 25 år med MEDIA-programmet og en enkelt dansk sag ved domstolen.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Foto©istock/Thinkstock
24/11/2016

Lederne fra EU og Ukraine talte bl.a. om visumliberalisering, handel og gennemførelsen af Minskaftalerne samt om dagsordenen for reformer og foranstaltninger mod korruption i Ukraine...

foto©hemera/Thinkstock
23/11/2016

Kommissionen har fremlagt en omfattende pakke af reformer, der yderligere skal styrke EU-bankernes modstandsdygtighed.
Dette forslag bygger på de gældende regler for bankvirksomhed i EU og har til formål at afslutte den lovgivningsmæssige dagsorden efter krisen ved at sikre, at de lovgivningmæssige rammer tager højde for de resterende udfordringer for den finansielle stabilitet, samtidig med at det sikres, at bankerne forstsat kan støtte realøkonomien.

Lemonade - Foto©comstock/Thinkstock
22/11/2016

Kommissærkollegiet har i dag vedtage initiativet om etablering og opskalering af nye virksomheder, der har som mål at give Europas mange innovative iværksættere alle muligheder for at blive verdensførende virksomheder. Det samler alle de muligheder, som EU allerede tilbyder og giver ny fokus på venturekapitalinvestering, insolvens- og skattelovgivning.

Kategori:
Erhvervsliv, Økonomi, finansiering, skat og konkurrence

Pages