Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

foto©hemera/Thinkstock
15/12/2016

EU's stats- og regeringschefer mødes til topmøde den 15.-16. december 2016 og kommer bl.a. til at tale om migration, sikkerhed, økonomi og unge samt eksterne forbindelser...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Foto©istockphoto/Thinkstock
07/12/2016

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 7. december 2016 kommer bl.a. til at handle om Kommissionens ungdomsinitiativ...

Kategori:
Institutionelle spørgsmål
det sker
05/12/2016

I denne uge fremlægger Kommissionen sit ungdomsinitiativ...!
Andre emner er bl.a. erhvervsuddannelser og færdigheder, terroristers adgang til online-propaganda, omfordeling og genbosætning af flygtninge, status på EU-Tyrkiet-aftalen om migration, overtrædelsessager, bekæmpelse af skatteundgåelse og svig samt om EU's asylsystem og terrorbekæmpelse...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Under construction
01/12/2016

Repræsentationen's hjemmeside er flyttet over på en ny "platform", hvilket i starten vil afstedkomme, at ikke alt på siden er helt opdateret eller i nogle tilfælde ikke virker efter hensigten.
Dette er også tilfældet med vores "nyhedstjenester", men vi arbejder på sagen...!

Kategori:
Institutionelle spørgsmål
Vindmøller
01/12/2016

Var den danske PSO-afgift ulovlig?

Nej. Kommissionen har aldrig konkluderet, at PSO-afgiften i sig selv var ulovlig. Kommissionen har udtrykt bekymring for, om den var diskriminerende over for udenlandske producenter af vedvarende energi sammenlignet med danske producenter af vedvarende energi.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
Foto©stockphoto/Thinkstock
30/11/2016

Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har udgivet en vejledning , der skal hjælpe lokale myndigheder og projektledere til at udnytte mulighederne for at kombinere finansiering fra EFSI og ESI-fondene fuldt ud.
De to instrumenter er udformet på to forskellige, men supplerende måder, med hensyn til rationale, udformning og lovgivningsmæssige rammer.

Foto©istockphoto/Thinkstock
30/11/2016

Bruxelles - Dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 30. november 2016...

 

 

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
investEU
29/11/2016

Den europæiske Investeringsplan har været afgørende for at lette virksomhedernes adgang til kapital til investeringer, og har mobiliseret privat kapital til samme formål i betydeligt omfang. 
Investeringsplanen har dermed skabt vækst og beskæftigelse, og medvirker til at fastholde Danmark og Europa som et attraktivt sted for vækst og beskæftigelse også i fremtiden.

det sker
28/11/2016

I uge 48 handler det om investeringsplanen og så mødes "EU" med en række religiøse ledere.
Ellers handler det bl.a. om Geo-blokering, Enhedspatentbeskyttelsesordningen og støtte til unge videnskabsfolk samt om Uber, droner og WiFi4EU + 25 år med MEDIA-programmet og en enkelt dansk sag ved domstolen.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Foto©istock/Thinkstock
24/11/2016

Lederne fra EU og Ukraine talte bl.a. om visumliberalisering, handel og gennemførelsen af Minskaftalerne samt om dagsordenen for reformer og foranstaltninger mod korruption i Ukraine...

Pages