Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

15/06/2017

Igen i år kommer #EUiDK til Folkemødet den 15. til 18. juni og det vil bl.a. handle om EU's fremtid...!

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Moede
24/05/2017

Bruxelles - Dagsordenen for Kommissionens møde onsdag den 24. maj 2017 foreligge endenu ikke...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
22/05/2017

Kommissionen har fremlagt den den økonomiske forårspakke for 2017. 
Mht. Danmark er anbefalingen fortsat at holde fokus på produktivitets-udviklingen i service-sektoren.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
19/05/2017

Møder medlemmerne af Folketingets Europaudvalg, er hovedtaler om EU's konkurrenceregler ved arrangement for HK og Akademikerne og deltager i et politisk forum, der er organiseret af studenterforeningen på Københavns Universitet.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
17/05/2017

Kommissionen har indledt traktatbrudsprocedurer mod 14 medlemslande (Cypern, Rumænien, Frankrig, Italien, Storbritannien, Spanien, Malta, Irland, Holland, Grækenland, Sverige, Danmark, Slovenien og Luxembourg) på grund af manglende rapportering om gennemførelsen af adskillige af EU's affaldsregler.

Kategori:
Miljø, forbrugere og sundhed
17/05/2017

Kommissionen har godkendt nye statsstøtteregler, der fritager visse offentlige støtteforanstaltninger for havne, lufthavne, kultur og regionerne i den yderste periferi fra forudgående kontrol fra Kommissionens side. Målet er at fremme offentlige investeringer med henblik på jobskabelse og vækst, samtidig med at konkurrencen bevares.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
Foto©hemera/Thinkstock
16/05/2017

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 16. maj 2017 hander bl.a. om omfordeling og genbosætning, sikkerhedsunionen, det europæiske semester – foråret 2017 samt om et borgerinitiativ og hormonforstyrrende stoffer......

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
16/05/2017

Kommissionen træffer foranstaltninger til at bringe eksporten af gammelt uforarbejdet elfenben til ophør fra den 1. juli med vedtagelsen af en ny vejledning til EU-reglerne om handel med elfenben.

Kategori:
Miljø, forbrugere og sundhed
15/05/2017

Denne EUge indeholder mange emner - bl.a. Afrika, Tadsjikistan, ny Kommissær fra Bulgarien, omfordeling og genbosætning, sikkerhedsunionen, det europæiske semester, hvidbogen om Europas fremtid, EØS, frihandelsaftalen med Singapore, madspild, geoblokering, Mellemøsten, Ungarn, overtrædelsessager, EU-asylsystem, forsvar, Yemen, Syrien, EU og AVS efter 2020 samt gennemførelse af 2030-dagsordenen...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
11/05/2017

Den europæiske økonomi er trådt ind i sit femte år med økonomisk genopretning, som nu kommer alle EU's medlemsstater til gode. Denne udvikling forventes at fortsætte i et stabilt tempo i år og næste år.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence

Pages