Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

22/02/2017

Repræsentationen holder et par gange om året et seminar om EU emner for journalister. Hensigten med disse seminarer er at komme lidt op i luften for at få overblik, i modsætning til/sammenlign briefinger om aktuelle EU spørgsmål, som Margrethe Vestager afholder på Repræsentationen ca. en gang om måneden.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
14/02/2017

Det er ikke i orden, at når EU-landene ikke indbyrdes kan beslutte, om de eksempelvis vil forbyde anvendelsen af glyphosat i ukrudtsbekæmpelsesmidler eller tillade GMO'er, så tvinges Kommissionen af Europa-Parlamentet og Rådet til at træffe en afgørelse. Derfor vil Kommissionen ændre reglerne for den såkaldte udvalgsprocedure, så der bliver større åbenhed omkring medlemsstaternes holdninger.

Kategori:
Institutionelle spørgsmål
Foto©istockphoto/Thinkstock
14/02/2017

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 14. februar 2017 handler bl.a. om komitologi og udvalgsprocedurer samt om vinterprognosen og Euronews...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
det sker
14/02/2017

Efter den orienterende debat den 1. februar har Kommissionen nu fremlagt et forslag om at revidere komitologiforordningen i overensstemmelse med det løfte, kommissionsformand Juncker afgav i sin tale om Unionens tilstand.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
13/02/2017

I uge 7 handler det bl.a. om den økonomiske vinterprognose, den danske Europol-aftale, komitologi og udvalgsprocedurer, overtrædelsessager samt om det europæiske solidaritetskorps og uddannelse som bidrag til social samhørighed...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
13/02/2017

Alle EU-medlemsstaters økonomier fortsætter med at vokse i 2016, 2017 og 2018
Kommissionen har offentliggøre sin økonomiske vinterprognose, der bl.a. indeholder data rom vækst i bruttonationalproduktet (BNP), inflation, beskæftigelse og underskud på de offentlige budgetter samt statsgæld.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
09/02/2017

Velfærd og balance - hvad vil DU spørge om?
Nu har du en unik mulighed for at komme i direkte dialog med EU's social- og beskæftigelseskommissær Marianne Thyssen.

Kategori:
Beskæftigelse og sociale rettigheder
Foto©hemera/Thinkstock
08/02/2017

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 8. februar 2017 handler bl.a. om omfordeling og genbosætning, en kartel-sag og sikkerhed i EU...

 

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
08/02/2017

Kommissionen har fremlagt sin niende fremskridtsrapport om EU's nødordninger om omfordeling og genbosætning.

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder
08/02/2017

Kommissæren for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet mødes onsdag med arbejdsmarkedets parter og med repræsentanter for LO. Torsdag deltager hun i en borgerdialog om udstationering af arbejdstagere, søjlen for sociale rettigheder og den danske model.

Kategori:
Beskæftigelse og sociale rettigheder

Pages