Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

foto©hemera/Thinkstock
15/12/2016

EU's stats- og regeringschefer mødes til topmøde den 15.-16. december 2016 og kommer bl.a. til at tale om migration, sikkerhed, økonomi og unge samt eksterne forbindelser...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Foto©istockphoto/Thinkstock
07/12/2016

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 7. december 2016 kommer bl.a. til at handle om Kommissionens ungdomsinitiativ...

Kategori:
Institutionelle spørgsmål
07/12/2016

Kommissionen har fremlagt sit ungdomsinitiativ! Ungdomsinitiativet afspejler EU's vilje til at opfylde unges behov, og det vil indeholde en række nye foranstaltninger, der ved at udvide mulighederne styrker støtten til unge.

det sker
05/12/2016

I denne uge fremlægger Kommissionen sit ungdomsinitiativ...!
Andre emner er bl.a. erhvervsuddannelser og færdigheder, terroristers adgang til online-propaganda, omfordeling og genbosætning af flygtninge, status på EU-Tyrkiet-aftalen om migration, overtrædelsessager, bekæmpelse af skatteundgåelse og svig samt om EU's asylsystem og terrorbekæmpelse...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Under construction
01/12/2016

Repræsentationen's hjemmeside er flyttet over på en ny "platform", hvilket i starten vil afstedkomme, at ikke alt på siden er helt opdateret eller i nogle tilfælde ikke virker efter hensigten.
Dette er også tilfældet med vores "nyhedstjenester", men vi arbejder på sagen...!

Kategori:
Institutionelle spørgsmål
Vindmøller
01/12/2016

Var den danske PSO-afgift ulovlig?

Nej. Kommissionen har aldrig konkluderet, at PSO-afgiften i sig selv var ulovlig. Kommissionen har udtrykt bekymring for, om den var diskriminerende over for udenlandske producenter af vedvarende energi sammenlignet med danske producenter af vedvarende energi.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
Foto©istockphoto/Thinkstock
30/11/2016

Bruxelles - Dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 30. november 2016...

 

 

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Foto©stockphoto/Thinkstock
30/11/2016

Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har udgivet en vejledning , der skal hjælpe lokale myndigheder og projektledere til at udnytte mulighederne for at kombinere finansiering fra EFSI og ESI-fondene fuldt ud.
De to instrumenter er udformet på to forskellige, men supplerende måder, med hensyn til rationale, udformning og lovgivningsmæssige rammer.

investEU
29/11/2016

Den europæiske Investeringsplan har været afgørende for at lette virksomhedernes adgang til kapital til investeringer, og har mobiliseret privat kapital til samme formål i betydeligt omfang. 
Investeringsplanen har dermed skabt vækst og beskæftigelse, og medvirker til at fastholde Danmark og Europa som et attraktivt sted for vækst og beskæftigelse også i fremtiden.

det sker
28/11/2016

I uge 48 handler det om investeringsplanen og så mødes "EU" med en række religiøse ledere.
Ellers handler det bl.a. om Geo-blokering, Enhedspatentbeskyttelsesordningen og støtte til unge videnskabsfolk samt om Uber, droner og WiFi4EU + 25 år med MEDIA-programmet og en enkelt dansk sag ved domstolen.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner

Pages