Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

20/09/2017

Bruxelles - Foreløbig dagsordenen for Kommissionens møde onsdag den 20. september der bl.a. kommer til at handle om skat og kapitalmarkedsunionen...

19/09/2017

Kommissionen intensiverer EU's indsats over for cyberangreb.
Europæerne sætter stor lid til de digitale teknologier. Disse teknologier skaber nye muligheder for kontakt mellem borgerne, letter informationsformidlingen og udgør rygraden i Europas økonomi. De medfører imidlertid også nye risici, idet både ikkestatslige og statslige aktører i stigende grad forsøger at stjæle oplysninger, begå svig og endog destabilisere regeringer.

Kategori:
Videnskab og teknologi
19/09/2017

For at frigøre det fulde potentiale af EU's dataøkonomi foreslår Kommissionen et nyt sæt regler til styring af den frie udveksling af andre oplysninger end personoplysninger i EU.

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder, Videnskab og teknologi
18/09/2017

Efter sidste uges #SOTEU kommer der i denne uge endnu et par af de tiltag som Juncker netop lancerede i sin tale - nemlig en industripakke samt en cybersikkerhedspakken.
Andre enmer bliver bl.a. skat, kapitalmarkedsunionen, FN's Generalforsamling, CETA, Brexit og valget til Forbundsdagen...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
18/09/2017

Kommissionen har fremlagt sin idustripolitiske strategi: Investeringer i en intelligent, innovativ og bæredygtig industri.
EU's fornyede industripolitiske strategi samler alle eksisterende og nye horisontale og sektorspecifikke initiativer i en sammenhængende industripolitisk strategi.

Kategori:
Erhvervsliv
15/09/2017

Det er en af Juncker-Kommissionens ti prioriteter at øge den demokratiske legitimitet i EU ved at styrke borgernes deltagelse (Prioritet 10 - Demokratiske ændringer). For at styrke dette engagement yderligere har Kommissionen vedtaget to lovforslag med henblik på revision af forordningen om det europæiske borgerinitiativ og forordningen om europæiske politiske partier og fonde.

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder
14/09/2017

Torsdag den 14. september 2017, kl. 14.00, vil formanden for Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, debattere hans tale om Unionens tilstand med tre unge "YouTuberer"'.
 

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
14/09/2017

Efter formand Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand løftede Kommissionen sløret for en omfattende pakke med handels- og investeringspolitiske forslag til en progressiv og ambitiøs handelsdagsorden.

Kategori:
Forbindelser med omverdenen og udenrigspolitik
13/09/2017

Onsdag den 13. september var dagen for Jean-Claude Juncker's tale om Unionens tilstand - gense den her på siden...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
12/09/2017

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 12. september hadler bl.a. om  "State of the Union - 2017" og Kommissærernes nye adfærdskodeks...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner

Pages