Repræsentationen i Danmark

Hvidbog om Europas fremtid

Kommissionen har fremlagt en hvidbog om Europas fremtid for at medvirke til overvejelserne om fremtiden for et EU med 27 medlemmer, forud for stats- og regeringscheferne's møde den 25. marts i Rom, hvor de markere 60-årsdagen for underskrivelsen af Romtraktaterne, der lagde fundamentet for vore dages Europa...

01/03/2017

Dette topmøde er det næste skridt i gennemførelsen af den positive dagsorden, som kommissionsformand Juncker lagde frem i sin tale om Unionens tilstand, og som medlemsstaterne i EU27 nåede til enighed om på det uformelle topmøde i Bratislava i september 2016.

Gense Junckers præsentation af hvidbogen:


Baggrund:

Bratislavaerklæringen og -køreplanen, som EU's ledere har vedtaget, bygger på formand Junckers tale om Unionens tilstand og fremlægger målene for månederne frem til Rom. Disse mål omfatter genetablering af fuld kontrol over de ydre grænser, sikring af den indre sikkerhed og bekæmpelse af terrorisme, styrkelse af EU-samarbejdet om ekstern sikkerhed og forsvar, fremme af det indre marked og tilbud om bedre muligheder for unge i EU. Kommissionen arbejder hårdt på at levere resultater i forbindelse med disse mål inden lederne mødes i Rom. De uformelle topmøder i Bratislava og Malta var en mulighed for EU-27 til at bekræfte deres enhed og fælles vilje til hurtigt at levere resultater til borgerne. Ambitionen for EU må nu være, at vi ikke blot tilpasser os en verden i forandring, men at vi skaber den. Vores mål er ikke blot at beskytte, hvad vi har i dag, men at bygge et bedre samfund for fremtiden.