Repræsentationen i Danmark

Forside

Nyheder
21/09/2017

Kommissionen har lanceret en ny EU-dagsorden for at sikre, at den digitale økonomi beskattes på en fair og vækstvenlig måde.
Kommissionen lægger i en meddelelse de udfordringer frem, som medlemsstaterne står over for, når der skal handles på dette presserende område.

21/09/2017

Den midlertidige anvendelse af CETA fra trosdag den 21. september er en følge af godkendelsen heraf af EU's medlemsstater, der kom til udtryk i Rådet, og af Europa-Parlamentet.
Aftalen træder først fuldt og definitivt i kraft, når alle EU's medlemsstater har ratificeret aftalen. Kommissionen vil samarbejde med EU's medlemsstater og Canada for at sikre en smidig og effektiv gennemførelse.

20/09/2017

Kommissionen har lanceret "grænsekontaktpunktet" for fuldt ud at udnytte det økonomiske potentiale i EU's grænseregioner, der er hjemsted for 150 millioner borgere. Det skal levere skræddersyet støtte til regioner for at hjælpe dem med at fjerne hindringer for beskæftigelse og investeringer.

20/09/2017

Bruxelles - Dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 20. september der bl.a. kommer til at handle om skat og kapitalmarkedsunionen...

19/09/2017

Kommissionen intensiverer EU's indsats over for cyberangreb.
Europæerne sætter stor lid til de digitale teknologier. Disse teknologier skaber nye muligheder for kontakt mellem borgerne, letter informationsformidlingen og udgør rygraden i Europas økonomi. De medfører imidlertid også nye risici, idet både ikkestatslige og statslige aktører i stigende grad forsøger at stjæle oplysninger, begå svig og endog destabilisere regeringer.

Events
Europa-Huset

Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset på Gothersgade 115 i København. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale og EU InfoPoint.

Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, skolebesøg og kulturelle arrangementer, alt med EU som omdrejningspunkt og henvendt både til almindeligt interesserede borgere og særlige målgrupper.

Konferencefaciliteterne i Europa-Huset står også til rådighed for eksterne arrangører.

Date:
28/11/2016
Time:
10:00