Repræsentationen i Danmark

Forside

Nyheder
Under construction
01/12/2016

Repræsentationen's hjemmeside er flyttet over på en ny "platform", hvilket i starten vil afstedkomme, at ikke alt på siden er helt opdateret eller i nogle tilfælde ikke virker efter hensigten.
Dette er også tilfældet med vores "nyhedstjenester", men vi arbejder på sagen...!

Vindmøller
01/12/2016

Var den danske PSO-afgift ulovlig?

Nej. Kommissionen har aldrig konkluderet, at PSO-afgiften i sig selv var ulovlig. Kommissionen har udtrykt bekymring for, om den var diskriminerende over for udenlandske producenter af vedvarende energi sammenlignet med danske producenter af vedvarende energi.

investEU
29/11/2016

Den europæiske Investeringsplan har været afgørende for at lette virksomhedernes adgang til kapital til investeringer, og har mobiliseret privat kapital til samme formål i betydeligt omfang. 
Investeringsplanen har dermed skabt vækst og beskæftigelse, og medvirker til at fastholde Danmark og Europa som et attraktivt sted for vækst og beskæftigelse også i fremtiden.

det sker
28/11/2016

I uge 48 handler det om investeringsplanen og så mødes "EU" med en række religiøse ledere.
Ellers handler det bl.a. om Geo-blokering, Enhedspatentbeskyttelsesordningen og støtte til unge videnskabsfolk samt om Uber, droner og WiFi4EU + 25 år med MEDIA-programmet og en enkelt dansk sag ved domstolen.

Foto©istock/Thinkstock
24/11/2016

Lederne fra EU og Ukraine talte bl.a. om visumliberalisering, handel og gennemførelsen af Minskaftalerne samt om dagsordenen for reformer og foranstaltninger mod korruption i Ukraine...

Arrangementer
Europa-Huset

Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset på Gothersgade 115 i København. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale og EU InfoPoint.

Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, skolebesøg og kulturelle arrangementer, alt med EU som omdrejningspunkt og henvendt både til almindeligt interesserede borgere og særlige målgrupper.

Konferencefaciliteterne i Europa-Huset står også til rådighed for eksterne arrangører.

Date:
28/11/2016
Time:
10:00