Repræsentationen i Danmark

Forside

Nyheder
Foto©istockphoto/Thinkstock
07/12/2016

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 7. december 2016 kommer bl.a. til at handle om Kommissionens ungdomsinitiativ...

07/12/2016

Kommissionen har fremlagt sit ungdomsinitiativ! Ungdomsinitiativet afspejler EU's vilje til at opfylde unges behov, og det vil indeholde en række nye foranstaltninger, der ved at udvide mulighederne styrker støtten til unge.

det sker
05/12/2016

I denne uge fremlægger Kommissionen sit ungdomsinitiativ...!
Andre emner er bl.a. erhvervsuddannelser og færdigheder, terroristers adgang til online-propaganda, omfordeling og genbosætning af flygtninge, status på EU-Tyrkiet-aftalen om migration, overtrædelsessager, bekæmpelse af skatteundgåelse og svig samt om EU's asylsystem og terrorbekæmpelse...

Under construction
01/12/2016

Repræsentationen's hjemmeside er flyttet over på en ny "platform", hvilket i starten vil afstedkomme, at ikke alt på siden er helt opdateret eller i nogle tilfælde ikke virker efter hensigten.
Dette er også tilfældet med vores "nyhedstjenester", men vi arbejder på sagen...!

Vindmøller
01/12/2016

Var den danske PSO-afgift ulovlig?

Nej. Kommissionen har aldrig konkluderet, at PSO-afgiften i sig selv var ulovlig. Kommissionen har udtrykt bekymring for, om den var diskriminerende over for udenlandske producenter af vedvarende energi sammenlignet med danske producenter af vedvarende energi.

Arrangementer
Europa-Huset

Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset på Gothersgade 115 i København. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale og EU InfoPoint.

Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, skolebesøg og kulturelle arrangementer, alt med EU som omdrejningspunkt og henvendt både til almindeligt interesserede borgere og særlige målgrupper.

Konferencefaciliteterne i Europa-Huset står også til rådighed for eksterne arrangører.

Date:
28/11/2016
Time:
10:00