Navigācijas ceļš

Page navigation

Citi rīki

Par

Priekšsēdētājs Ž. M. Barrozu

“Jauns vēstījums par Eiropu vajadzīgs ne tāpēc, ka mēs vairs neticētu Eiropas kopienas un Eiropas Savienības pastāvēšanas jēgai. Protams, ka tā nekur nav zudusi. Jauns vēstījums vajadzīgs, jo esmu pārliecināts, ka 21. gadsimta sākumā, kad jaunā paaudze vairs nav tik ļoti identificējusies ar šo Eiropas vēstījumu, mums tai jāturpina stāsts par Eiropu. Tas ir kā grāmatā — stāsts nevar būt tikai pirmajās lapās, lai cik skaistas tās arī nebūtu. Mums stāsts jāturpina, ir jāturpina rakstīt šo tagadnes un nākotnes grāmatu. Tāpēc mums vajadzīgs jauns vēstījums par Eiropu.”

Priekšsēdētājs Ž. M. BARROZU
Iniciatīvas “Jauns vēstījums par Eiropu” atklāšana
Koncertzālē “Bozar” - Briselē, 2013. gada 23. aprīlī

Sīkāk