Navigacijski put

Prekretnice do čvršće ekonomske i političke unije

Ovo su glavni dokumenti o ključnim odlukama i prijedlozima usmjerenim ka razvoju sveobuhvatnije Europske unije za sve građane.

Page navigation

Dodatni alati

2013

20 ožujakPrema čvrstoj i istinskoj europskoj i monetarnoj uniji: uvod u instrumente konvergencije i konkurentnostibgcsdadeelenesetfifrgahrhuitltlvmtnlplptroskslsv

Prijedlog od država EU traži donošenje konkretnih ekonomskih reformi putem ugovornog sporazuma koji će međusobno regulirati. Također omogućuje financijsku podršku EU kao pomoć vladama koje uvode te reforme.

20 ožujakPrema čvrstoj i istinskoj europskoj i monetarnoj uniji: ex ante koordinacija planova za velike reforme ekonomske politikebgcsdadeelenesetfifrgahrhuitltlvmtnlplptroskslsv

Prijedlog donosi mogućnosti strukturiranja rasprava na razini EU-a o bližoj ekonomskoj i monetarnoj uniji. Rasprave trebaju procijeniti vjerojatne učinke reformi na nacionalne ekonomije te dopustiti državama da unaprijed donesu odgovarajuće mjere.

03 ožujakPriprema za europske izbore 2014. godine: dodatno osnaživanje demokratskog i učinkovitog ponašanjabgcsdadeelenesetfifrgahrhuitltlvmtnlplptroskslsv

Prijedlozi imaju za cilj ohrabriti veći broj ljudi da glasuje na izborima za Europski parlament. Promjene uključuju bolje informiranje građana o političkim stavovima kandidata i stranačkim pripadnostima te postavljanje jednog fiksnog datuma izbora za cijelu EU.

Vrh

2012

05 prosinacPrema istinskoj ekonomskoj i monetarnoj unijibgcsdadeelenesetfifrgahrhuitltlvmtnlplptroskslsv

Prijedloge su iznijeli predsjednici Europskog vijeća, Europske komisije, Eurogrupa i Središnje europske banke u svrhu produbljivanja ekonomske i monetarne unije. Prijedlozi pozivaju na "sporazume ugovorne prirode" između država koje koriste euro te institucija EU radi provođenja strukturnih reformi, mogućnosti "donošenja brzih izvršnih odluka" za jedinstvenu valutu te za "objedinjena" vanjska predstavništva nove Unije pod konkretnim parlamentarnim nadzorom.

28 studeniNacrt čvrste i istinske ekonomske i monetarne unije: pokretanje europske debatebgcsdadeelenesetfifrgahrhuitltlvmtnlplptroskslsv

Plan određuje put do pune ekonomske, monetarne, proračunske i političke integracije. Čvršća koordinacija vladama će olakšati odgovore na glavne ekonomske izazove EU te pomoći u naporima da se pokrenu rast i otvaranje radnih mjesta.

Vrh

2011

08 studeniPreduvjeti proračunskih okvira za države članicebgcsdadeelenesetfifrgahrhuitltlvmtnlplptroskslsv

Pravila EU-a bolje usklađuju nacionalne proračunske politike s pravilima gospodarskog vođenja. Usklađuju nacionalna fiskalna pravila s obvezama Ugovora te višegodišnjim planiranjem proračuna te jamče da proračunska pravila upravljaju vladinim financijama.

08 studeniUbrzavanje i razjašnjavanje implementacije postupka kod prekomjernog deficitabgcsdadeelenesetfifrgahrhuitltlvmtnlplptroskslsv

Pravila EU-a temelje nadzor javnih financija na razboritom donošenju fiskalne politike kako bi se osiguralo poštivanje srednjoročnih ciljeva EU-a.

16 studeniPrevencija makroekonomske neravnoteže i njeno ispravljanjebgcsdadeelenesetfifrgahrhuitltlvmtnlplptroskslsv

Pravila EU-a proširuju ekonomski nadzor radi čvršće koordinacije ekonomskih i proračunskih politika, a uključuju i redovite procjene te mehanizam pokretanja upozorenja.

16 studeniOsnaživanje nadzora proračunskih položaja te nadzora i koordinacije ekonomske politikebgcsdadeelenesetfifrgahrhuitltlvmtnlplptroskslsv

Razvoj dugovanja detaljnije će se pratiti. Države EU-a čiji dug premašuje 60% BDP-a trebaju poduzeti korake kako bi ga odgovarajućom brzinom smanjile. Države EU-a bit će rangirane prema tome uspijevaju li poštovati odgovarajuće smanjenje duga.

16 studeniMjere provedbe ispravljanja iznimnih makroekonomskih neravnoteža u eurozonibgcsdadeelenesetfifrgahrhuitltlvmtnlplptroskslsv

Pravila EU-a uspostavljaju sustav kazni kako bi osigurale da države eurozone ispravljaju makroekonomske neravnoteže.

16 studeniUčinkovita provedba proračunskog nadzora u euro-zonibgcsdadeelenesetfifrgahrhuitltlvmtnlplptroskslsv

Pravila EU-a određuju postupne sankcije za države eurozone koje krše proračunska pravila EU-a.

12 siječanjGodišnji pregled rasta: nadogradnja sveobuhvatnih odgovora EU-a na krizubgcsdadeelenesetfifrgahrhuitltlvmtnlplptroskslsv

Politika ustanovljava "europski semestar", godišnji šestomjesečni ciklus tijekom kojeg vlade koriste savjete svojih europskih kolega dok oblikuju nacionalnu proračunsku i ekonomsku politiku. Ciklus počinje s Godišnjim pregledom rasta Europske komisije, paketom ekonomskih i proračunskih prijedloga koji postavlja prioritete za države EU-a tijekom godine.

Vrh

2010

03 ožujakEuropa 2020.: strategija pametnog, održivog i sveobuhvatnog rastabgcsdadeelenesetfifrgahrhuitltlvmtnlplptroskslsv

Desetogodišnja strategija EU-a za poticanje europske ekonomije i stvaranja radnih mjesta temelji se na viziji "pametnog, održivog i sveobuhvatnog" rasta ukorijenjenog u boljoj koordinaciji nacionalnih i europskih politika. Strategija postavlja sedam temeljnih inicijativa, uključujući programe poboljšanja uvjeta i pristupa financiranju za istraživanje i razvoj, ubrzavanje implementacije interneta visoke brzine te povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije.

Vrh

2009

01 prosinacLisabonski ugovor – na snazi od 1. prosinca 2009.bgcsdadeelenesetfifrgahrhuitltlvmtnlplptroskslsv

Lisabonski ugovor osnažuje demokraciju i kapacitet EU da odgovori na potrebe građana. Primjerice, Europski parlament ima važniju ulogu u donošenju zakona te proračunskim i međunarodnim sporazumima. Građani imaju veće pravo glasa s mogućnošću traženja promjena zakona EU-a ako privuku milijun ljudi koji će podržati prijedlog zakona.

Vrh