Cosán nascleanúna

Clocha míle ar an tslí chun aontais eacnamaíoch agus pholaitiúil níos dlúithe

Is iad seo na príomhdhoiciméid faoi na príomhchinntí agus na príomhthograí i ndáil leis an Aontas Eorpach a dhéanamh níos cuimsithí le haghaidh na saoránach uile.

Page navigation

Uirlisí breise

2013

20 MártaI dtreo fíor-Aontais dhomhain Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta: Ionstraim Chóineasaithe agus Iomaíochais a thabhairt isteachbgcsdadeelenesetfifrgahrhuitltlvmtnlplptroskslsv

Faoin togra seo cheanglófaí ar thíortha an AE athchóirithe sonracha eacnamaíocha a dhéanamh trí shocrú conarthach eatarthu féin. Cheadófaí leis freisin tacaíocht airgeadais a thabhairt do na rialtais chun cuidiú leo agus na hathchóirithe sin á dtabhairt isteach.

20 MártaI dtreo fíor-Aontais dhomhain Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta: Comhordú ex-ante ar phleananna le haghaidh athchóirithe móra ar an mbeartas eacnamaíochbgcsdadeelenesetfifrgahrhuitltlvmtnlplptroskslsv

Leagtar amach sa togra seo roghanna maidir leis an struchtúr a bheadh ann ar leibhéal an AE i gcomhair an phlé faoi aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta níos dlúithe. Dhéanfaí measúnú sa phlé sin ar éifeachtaí dóchúla na n-athchóirithe ar gheilleagair náisiúnta, agus thabharfaí deis do thíortha bearta iomchuí a dhéanamh roimh ré.

03 MártaUllmhúchán i gcomhair toghcháin Eorpacha 2014: tuilleadh feabhsuithe ar an reáchtáil dhaonlathach agus éifeachtúilbgcsdadeelenesetfifrgahrhuitltlvmtnlplptroskslsv

Is é aidhm na dtograí seo tuilleadh daoine a spreagadh le vóta a chaitheamh i dtoghcháin Pharlaimint na hEorpa. I measc na n-athruithe tá eolas níos fearr a thabhairt do na saoránaigh faoi sheasamh polaitiúil agus faoi chleamhnacht na n-iarrthóirí le páirtí ar leith, agus aon lá toghcháin amháin a shocrú don Eoraip ar fad.

Téigh go dtí an barr

2012

05 NollaigI dtreo fíor-aontais eacnamaíoch agus airgeadaíochtabgcsdadeelenesetfifrgahrhuitltlvmtnlplptroskslsv

Tograí ó uachtaráin na Comhairle Eorpaí, an Choimisiúin Eorpaigh, an Ghrúpa Euro agus Bhanc Ceannais na hEorpa chun an tAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta a dhoimhniú. Iarrtar sna tograí "socruithe de chineál conarthach" idir na tíortha a úsáideann an euro agus institiúidí an AE go gcuirfear athchóirithe struchtúracha i gcrích, an cumas "cinntí gasta feidhmiúcháin a dhéanamh" thar ceann an airgeadra aonair agus ionadaíocht eachtrach "aontaithe" thar ceann an Aontais nua, faoi mhaoirseacht shonrach na Parlaiminte.

28 SamhainTreoirphlean i gcomhair fíor-aontais dhomhain eacnamaíochta agus airgeadaíochta: Díospóireacht Eorpach a lainseáilbgcsdadeelenesetfifrgahrhuitltlvmtnlplptroskslsv

Treoraítear an bealach go dtí comhtháthú iomlán eacnamaíoch, airgeadaíochta, buiséadach agus polaitiúil. Trí chomhordú níos dlúithe beidh sé níos éasca do na rialtais a mbearta a chur ar aon líne le príomhdhúshláin eacnamaíocha an AE, agus tacú le hiarrachtaí borradh a chur faoin bhfás agus faoin bhfostaíocht.

Téigh go dtí an barr

2011

08 SamhainCeanglais ar chreata buiséadacha na mBallstátbgcsdadeelenesetfifrgahrhuitltlvmtnlplptroskslsv

Cuireann rialacha an AE feabhas ar ailíniú an bheartais bhuiséadaigh náisiúnta le rialacha rialachais eacnamaíocha. Cuireann siad rialacha fioscacha náisiúnta ar aon líne le hoibleagáidí Conartha agus le pleanáil bhuiséadach ilbhliantúil agus cinntíonn siad go bhfuil airgeadas an rialtais cumhdaithe faoi rialacha buiséadacha.

08 SamhainLuasghéarú agus soiléiriú ar chur chun feidhme an nós imeachta maidir le heasnamh iomarcachbgcsdadeelenesetfifrgahrhuitltlvmtnlplptroskslsv

De réir rialacha an AE tá faireachán ar an airgeadas poiblí bunaithe ar dhéanamh beartas stuama chun cóineasú a chinntiú i dtreo chuspóirí meántéarmacha an AE.

16 SamhainÉagothroimí maicreacnamaíochta a cheartú agus a choscbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgcscscscscscscscscscscscscscscscscscscsdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadededededededededededededededededededeelelelelelelelelelelelelelelelelelelelenenenenenenenenenenenenenenenenenenenesesesesesesesesesesesesesesesesesesesetetetetetetetetetetetetetetetetetetetfifififififififififififififififififififrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrgagagagagagagagagagagagagagagagagagagahrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuitititititititititititititititititititltltltltltltltltltltltltltltltltltltltlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlplplplplplplplplplplplplplplplplplplplptptptptptptptptptptptptptptptptptptptrororororororororororororororororororoskskskskskskskskskskskskskskskskskskskslslslslslslslslslslslslslslslslslslslsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsv

Déanann riail an AE an faireachas eacnamaíoch níos leithne d'fhonn beartais eacnamaíocha agus bhuiséadacha a chomhordú ar bhealach níos dlúithe trí mheasúnuithe tráthrialta agus meicníocht foláirimh a thabhairt isteach.

16 SamhainNeartú ar fhaireachas ar sheasaimh bhuiséadacha agus ar fhaireachas agus ar chomhordú beartas eacnamaíochbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgcscscscscscscscscscscscscscscscscscscsdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadededededededededededededededededededeelelelelelelelelelelelelelelelelelelelenenenenenenenenenenenenenenenenenenenesesesesesesesesesesesesesesesesesesesetetetetetetetetetetetetetetetetetetetfifififififififififififififififififififrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrgagagagagagagagagagagagagagagagagagagahrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuitititititititititititititititititititltltltltltltltltltltltltltltltltltltltlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlplplplplplplplplplplplplplplplplplplplptptptptptptptptptptptptptptptptptptptrororororororororororororororororororoskskskskskskskskskskskskskskskskskskskslslslslslslslslslslslslslslslslslslslsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsv

Is grinne mar a rianófar athruithe ar fhiachas. Ba cheart do thíortha san AE a bhfuil a bhfiachas os cionn 60% dá n-olltáirgeacht intíre bearta a dhéanamh ar luas sásúil lena laghdú. Déanfar tagarmharcáil ar thíortha an AE maidir le bheith ag déanamh na nithe cearta chun a bhfiachas a laghdú dá réir sin.

16 SamhainBearta forfheidhmiúcháin chun míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha iomarcacha sa limistéar euro a cheartúbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgcscscscscscscscscscscscscscscscscscscsdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadededededededededededededededededededeelelelelelelelelelelelelelelelelelelelenenenenenenenenenenenenenenenenenenenesesesesesesesesesesesesesesesesesesesetetetetetetetetetetetetetetetetetetetfifififififififififififififififififififrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrgagagagagagagagagagagagagagagagagagagahrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuitititititititititititititititititititltltltltltltltltltltltltltltltltltltltlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlplplplplplplplplplplplplplplplplplplplptptptptptptptptptptptptptptptptptptptrororororororororororororororororororoskskskskskskskskskskskskskskskskskskskslslslslslslslslslslslslslslslslslslslsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsv

Leagann riail an AE síos córas fíneálacha lena chinntiú go gceartóidh tíortha sa limistéar euro míchothromaíochta maicreacnamaíocha.

16 SamhainFaireachas buiséadach a fhorfheidhmiú go héifeachtach sa limistéar eurobgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgcscscscscscscscscscscscscscscscscscscsdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadededededededededededededededededededeelelelelelelelelelelelelelelelelelelelenenenenenenenenenenenenenenenenenenenesesesesesesesesesesesesesesesesesesesetetetetetetetetetetetetetetetetetetetfifififififififififififififififififififrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrgagagagagagagagagagagagagagagagagagagahrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuitititititititititititititititititititltltltltltltltltltltltltltltltltltltltlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlplplplplplplplplplplplplplplplplplplplptptptptptptptptptptptptptptptptptptptrororororororororororororororororororoskskskskskskskskskskskskskskskskskskskslslslslslslslslslslslslslslslslslslslsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsv

Leagann riail an AE síos smachtbhannaí céimnitheacha i gcás tíortha sa limistéar euro a sháraíonn rialacha buiséadacha an AE.

12 EanáirSuirbhé Bliantúil ar Fhás: freagairt chuimsitheach an AE ar an ngéarchéim a chur chun cinnbgcsdadeelenesetfifrgahrhuitltlvmtnlplptroskslsv

Cuireann an beartas an 'seimeastar Eorpach' ar bun, timthriall bliantúil de shé mhí inar féidir le rialtais tairbhe a bhaint as ionchur na rialtas eile san AE agus iad ag ceapadh a mbeartas buiséadach agus eacnamaíoch náisiúnta. Cuirtear tús leis an timthriall le Suirbhé Bliantúil an Choimisiúin ar Fhás, pacáiste moltaí eacnamaíocha agus buiséadacha ina leagtar síos tosaíochtaí do thíortha an AE don bhliain.

Téigh go dtí an barr

2010

03 MártaAn Eoraip 2020: Straitéis maidir le fás cliste, inbhuanaithe agus uilechuimsitheachbgcsdadeelenesetfifrgahrhuitltlvmtnlplptroskslsv

Tá straitéis 10 mbliana an AE chun borradh a chur faoin ngeilleagar agus faoi chruthú post san Eoraip bunaithe ar fhís den fhás 'cliste, inbhuanaithe, uilechuimsitheach' atá fréamhaithe i gcomhordú feabhsaithe idir bheartais náisiúnta agus beartais Eorpacha. Sainaithnítear seacht gcinn de thionscnaimh shuaitheanta sa straitéis, lena n-áirítear cláir chun coinníollacha agus rochtain ar mhaoiniú a fheabhsú i gcomhair taighde agus forbartha, luas a chur faoi imscaradh idirlín ardluais agus úsáid fuinnimh in-athnuaite a mhéadú.

Téigh go dtí an barr

2009

01 NollaigConradh Liospóin - i bhfeidhm ón 1 Nollaig 2009bgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgcscscscscscscscscscscscscscscscscscscsdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadededededededededededededededededededeelelelelelelelelelelelelelelelelelelelenenenenenenenenenenenenenenenenenenenesesesesesesesesesesesesesesesesesesesetetetetetetetetetetetetetetetetetetetfifififififififififififififififififififrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrgagagagagagagagagagagagagagagagagagagahrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuitititititititititititititititititititltltltltltltltltltltltltltltltltltltltlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlplplplplplplplplplplplplplplplplplplplptptptptptptptptptptptptptptptptptptptrororororororororororororororororororoskskskskskskskskskskskskskskskskskskskslslslslslslslslslslslslslslslslslslslsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsv

Treisíonn Conradh Liospóin an daonlathas agus cumas an AE leasanna na saoránach a chur chun cinn. Mar shampla, tugadh ról níos mó do Pharlaimint na hEorpa i ndéanamh na ndlíthe, sa bhuiséad agus i gcomhaontuithe idirnáisiúnta. Tá tuilleadh cumhachta ag na saoránaigh: féadtar athruithe ar dhlí an AE a éileamh trí aon mhilliún duine a fháil chun tacú le moladh beartais.

Téigh go dtí an barr