Διαδρομή πλοήγησης

Έγγραφα-σταθμοί στην πορεία για μια βαθύτερη οικονομική και πολιτική ένωση

Πρόκειται για τα βασικά έγγραφα που αφορούν τις σημαντικότερες αποφάσεις και προτάσεις για μια Ευρωπαϊκή Ένωση με λιγότερους κοινωνικούς αποκλεισμούς για όλους τους πολίτες.

Page navigation

Πρόσθετα εργαλεία

2013

20 ΜάρτιοςΓια μια βαθιά και ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση: θέσπιση ενός μέσου σύγκλισης και ανταγωνbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgcscscscscscscscscscscscscscscscscscscsdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadededededededededededededededededededeelelelelelelelelelelelelelelelelelelelenenenenenenenenenenenenenenenenenenenesesesesesesesesesesesesesesesesesesesetetetetetetetetetetetetetetetetetetetfifififififififififififififififififififrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrgagagagagagagagagagagagagagagagagagagahrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuitititititititititititititititititititltltltltltltltltltltltltltltltltltltltlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlplplplplplplplplplplplplplplplplplplplptptptptptptptptptptptptptptptptptptptrororororororororororororororororororoskskskskskskskskskskskskskskskskskskskslslslslslslslslslslslslslslslslslslslsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsv

Η πρόταση προβλέπει τη θέσπιση από τις χώρες της ΕΕ ειδικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων, μέσω συμβατικών ρυθμίσεων που θα συνάπτουν μεταξύ τους. Επίσης, η ΕΕ θα μπορεί να παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση, ώστε να βοηθά τα κράτη μέλη στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων αυτών.

20 ΜάρτιοςΓια μια βαθιά και ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση: εκ των προτέρων συντονισμός των σχεδίων γbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgcscscscscscscscscscscscscscscscscscscsdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadededededededededededededededededededeelelelelelelelelelelelelelelelelelelelenenenenenenenenenenenenenenenenenenenesesesesesesesesesesesesesesesesesesesetetetetetetetetetetetetetetetetetetetfifififififififififififififififififififrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrgagagagagagagagagagagagagagagagagagagahrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuitititititititititititititititititititltltltltltltltltltltltltltltltltltltltlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlplplplplplplplplplplplplplplplplplplplptptptptptptptptptptptptptptptptptptptrororororororororororororororororororoskskskskskskskskskskskskskskskskskskskslslslslslslslslslslslslslslslslslslslsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsv

Η πρόταση παρουσιάζει εναλλακτικούς τρόπους διάρθρωσης των συζητήσεων σε επίπεδο ΕΕ για μια βαθύτερη Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Κατά τις συζητήσεις αυτές θα αξιολογείται ο πιθανός αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων στις εθνικές οικονομίες και θα δίνεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να λαμβάνουν εκ των προτέρων τα κατάλληλα μέτρα.

03 ΜάρτιοςΠροετοιμασία των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014: περαιτέρω ενίσχυση του δημοκρατικού και αποτελεσματικού τρbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgcscscscscscscscscscscscscscscscscscscsdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadededededededededededededededededededeelelelelelelelelelelelelelelelelelelelenenenenenenenenenenenenenenenenenenenesesesesesesesesesesesesesesesesesesesetetetetetetetetetetetetetetetetetetetfifififififififififififififififififififrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrgagagagagagagagagagagagagagagagagagagahrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuitititititititititititititititititititltltltltltltltltltltltltltltltltltltltlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlplplplplplplplplplplplplplplplplplplplptptptptptptptptptptptptptptptptptptptrororororororororororororororororororoskskskskskskskskskskskskskskskskskskskslslslslslslslslslslslslslslslslslslslsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsv

Οι προτάσεις σκοπό έχουν να ενθαρρύνουν περισσότερα άτομα να ψηφίζουν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ανάμεσα στις αλλαγές είναι η παροχή στους πολίτες καλύτερης πληροφόρησης σχετικά με τις πολιτικές θέσεις των υποψηφίων και των κομμάτων, και η καθιέρωσης μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας εκλογών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Πήγαινε στην αρχή

2012

05 ΔεκέμβριοςΓια μια ουσιαστική οικονομική και νομισματική ένωσηbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgcscscscscscscscscscscscscscscscscscscsdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadededededededededededededededededededeelelelelelelelelelelelelelelelelelelelenenenenenenenenenenenenenenenenenenenesesesesesesesesesesesesesesesesesesesetetetetetetetetetetetetetetetetetetetfifififififififififififififififififififrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrgagagagagagagagagagagagagagagagagagagahrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuitititititititititititititititititititltltltltltltltltltltltltltltltltltltltlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlplplplplplplplplplplplplplplplplplplplptptptptptptptptptptptptptptptptptptptrororororororororororororororororororoskskskskskskskskskskskskskskskskskskskslslslslslslslslslslslslslslslslslslslsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsv

The end-tag for element type "p" must end with a '>' delimiter.

28 ΝοέμβριοςΣχέδιο στρατηγικής για μια βαθιά και ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση: έναρξη ενός ευρωπαϊκοbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgcscscscscscscscscscscscscscscscscscscsdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadededededededededededededededededededeelelelelelelelelelelelelelelelelelelelenenenenenenenenenenenenenenenenenenenesesesesesesesesesesesesesesesesesesesetetetetetetetetetetetetetetetetetetetfifififififififififififififififififififrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrgagagagagagagagagagagagagagagagagagagahrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuitititititititititititititititititititltltltltltltltltltltltltltltltltltltltlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlplplplplplplplplplplplplplplplplplplplptptptptptptptptptptptptptptptptptptptrororororororororororororororororororoskskskskskskskskskskskskskskskskskskskslslslslslslslslslslslslslslslslslslslsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsv

Χαρτογράφηση της πορείας προς μια πλήρη οικονομική, νομισματική, δημοσιονομική και πολιτική ολοκλήρωση. Ο καλύτερος συντονισμός θα βοηθά τα κράτη μέλη να εναρμονίζουν τα εθνικά μέτρα με τις κυριότερες οικονομικές προκλήσεις της ΕΕ, παράλληλα με τη στήριξη των προσπαθειών τόνωσης της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Πήγαινε στην αρχή

2011

08 ΝοέμβριοςΑπαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελώνbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgcscscscscscscscscscscscscscscscscscscsdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadededededededededededededededededededeelelelelelelelelelelelelelelelelelelelenenenenenenenenenenenenenenenenenenenesesesesesesesesesesesesesesesesesesesetetetetetetetetetetetetetetetetetetetfifififififififififififififififififififrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrgagagagagagagagagagagagagagagagagagagahrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuitititititititititititititititititititltltltltltltltltltltltltltltltltltltltlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlplplplplplplplplplplplplplplplplplplplptptptptptptptptptptptptptptptptptptptrororororororororororororororororororoskskskskskskskskskskskskskskskskskskskslslslslslslslslslslslslslslslslslslslsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsv

Οι ευρωπαϊκοί κανόνες εναρμονίζουν καλύτερα τις εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές με τους κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης. Εναρμονίζουν τους εθνικούς δημοσιονομικούς κανόνες με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Συνθήκες και με τον πολυετή δημοσιονομικό προγραμματισμό, έτσι ώστε τα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών να διέπονται από δημοσιονομικούς κανόνες.

08 ΝοέμβριοςΕπιτάχυνση και διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματοςbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgcscscscscscscscscscscscscscscscscscscsdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadededededededededededededededededededeelelelelelelelelelelelelelelelelelelelenenenenenenenenenenenenenenenenenenenesesesesesesesesesesesesesesesesesesesetetetetetetetetetetetetetetetetetetetfifififififififififififififififififififrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrgagagagagagagagagagagagagagagagagagagahrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuitititititititititititititititititititltltltltltltltltltltltltltltltltltltltlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlplplplplplplplplplplplplplplplplplplplptptptptptptptptptptptptptptptptptptptrororororororororororororororororororoskskskskskskskskskskskskskskskskskskskslslslslslslslslslslslslslslslslslslslsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsv

Οι ευρωπαϊκοί κανόνες βασίζουν την παρακολούθηση των δημόσιων οικονομικών στη χάραξη μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σύγκλιση με τους μεσοπρόθεσμους στόχους της ΕΕ.

16 ΝοέμβριοςΠρόληψη και διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιώνbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgcscscscscscscscscscscscscscscscscscscsdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadededededededededededededededededededeelelelelelelelelelelelelelelelelelelelenenenenenenenenenenenenenenenenenenenesesesesesesesesesesesesesesesesesesesetetetetetetetetetetetetetetetetetetetfifififififififififififififififififififrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrgagagagagagagagagagagagagagagagagagagahrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuitititititititititititititititititititltltltltltltltltltltltltltltltltltltltlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlplplplplplplplplplplplplplplplplplplplptptptptptptptptptptptptptptptptptptptrororororororororororororororororororoskskskskskskskskskskskskskskskskskskskslslslslslslslslslslslslslslslslslslslsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsv

Οι ευρωπαϊκοί κανόνες επεκτείνουν την οικονομική εποπτεία σε έναν καλύτερο συντονισμό των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών, συμπεριλαμβάνοντας περιοδικές αξιολογήσεις και μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης.

16 ΝοέμβριοςΕνισχυμένη εποπτεία της δημοσιονομικής κατάστασης και μεγαλύτερη εποπτεία και συντονισμός των οικονομbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgcscscscscscscscscscscscscscscscscscscsdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadededededededededededededededededededeelelelelelelelelelelelelelelelelelelelenenenenenenenenenenenenenenenenenenenesesesesesesesesesesesesesesesesesesesetetetetetetetetetetetetetetetetetetetfifififififififififififififififififififrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrgagagagagagagagagagagagagagagagagagagahrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuitititititititititititititititititititltltltltltltltltltltltltltltltltltltltlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlplplplplplplplplplplplplplplplplplplplptptptptptptptptptptptptptptptptptptptrororororororororororororororororororoskskskskskskskskskskskskskskskskskskskslslslslslslslslslslslslslslslslslslslsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsv

Οι εξελίξεις όσον αφορά το χρέος θα παρακολουθούνται πιο στενά. Οι χώρες της ΕΕ των οποίων το χρέος υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για τη μείωσή του με ικανοποιητικό ρυθμό. Οι χώρες της ΕΕ θα αξιολογούνται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης προκειμένου να διαπιστώνεται κατά πόσον βρίσκονται σε καλό δρόμο για τη μείωση του χρέους τους.

16 ΝοέμβριοςΜέτρα επιβολής για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην Ευρωζώνηbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgcscscscscscscscscscscscscscscscscscscsdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadededededededededededededededededededeelelelelelelelelelelelelelelelelelelelenenenenenenenenenenenenenenenenenenenesesesesesesesesesesesesesesesesesesesetetetetetetetetetetetetetetetetetetetfifififififififififififififififififififrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrgagagagagagagagagagagagagagagagagagagahrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuitititititititititititititititititititltltltltltltltltltltltltltltltltltltltlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlplplplplplplplplplplplplplplplplplplplptptptptptptptptptptptptptptptptptptptrororororororororororororororororororoskskskskskskskskskskskskskskskskskskskslslslslslslslslslslslslslslslslslslslsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsv

Οι ευρωπαϊκοί κανόνες θεσπίζουν σύστημα προστίμων, ώστε να διασφαλίζεται η διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών από τις χώρες της Ευρωζώνης.

16 ΝοέμβριοςΑποτελεσματική δημοσιονομική εποπτεία στην Ευρωζώνηbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgcscscscscscscscscscscscscscscscscscscsdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadededededededededededededededededededeelelelelelelelelelelelelelelelelelelelenenenenenenenenenenenenenenenenenenenesesesesesesesesesesesesesesesesesesesetetetetetetetetetetetetetetetetetetetfifififififififififififififififififififrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrgagagagagagagagagagagagagagagagagagagahrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuitititititititititititititititititititltltltltltltltltltltltltltltltltltltltlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlplplplplplplplplplplplplplplplplplplplptptptptptptptptptptptptptptptptptptptrororororororororororororororororororoskskskskskskskskskskskskskskskskskskskslslslslslslslslslslslslslslslslslslslsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsv

Οι ευρωπαϊκοί κανόνες θεσπίζουν σταδιακές κυρώσεις για τις χώρες της Ευρωζώνης που παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ.

12 ΙανουάριοςΕτήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης: παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης απάντησης της ΕΕ στην κρίσηbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgcscscscscscscscscscscscscscscscscscscsdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadededededededededededededededededededeelelelelelelelelelelelelelelelelelelelenenenenenenenenenenenenenenenenenenenesesesesesesesesesesesesesesesesesesesetetetetetetetetetetetetetetetetetetetfifififififififififififififififififififrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrgagagagagagagagagagagagagagagagagagagahrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuitititititititititititititititititititltltltltltltltltltltltltltltltltltltltlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlplplplplplplplplplplplplplplplplplplplptptptptptptptptptptptptptptptptptptptrororororororororororororororororororoskskskskskskskskskskskskskskskskskskskslslslslslslslslslslslslslslslslslslslsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsv

Η σχετική πολιτική καθιερώνει το «Ευρωπαϊκό εξάμηνο», έναν ετήσιο εξαμηνιαίο κύκλο κατά τη διάρκεια του οποίου οι κυβερνήσεις των κρατών της ΕΕ επωφελούνται από την εμπειρία άλλων κρατών μελών κατά τη διαμόρφωση της εθνικής δημοσιονομικής και οικονομικής τους πολιτικής. Ο κύκλος αρχίζει με την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης, μια δέσμη οικονομικών και δημοσιονομικών συστάσεων που θέτει προτεραιότητες για τις χώρες της ΕΕ για όλο το έτος.

Πήγαινε στην αρχή

2010

03 ΜάρτιοςΕυρώπη 2020: Στρατηγική για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξηbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgcscscscscscscscscscscscscscscscscscscsdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadededededededededededededededededededeelelelelelelelelelelelelelelelelelelelenenenenenenenenenenenenenenenenenenenesesesesesesesesesesesesesesesesesesesetetetetetetetetetetetetetetetetetetetfifififififififififififififififififififrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrgagagagagagagagagagagagagagagagagagagahrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuitititititititititititititititititititltltltltltltltltltltltltltltltltltltltlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlplplplplplplplplplplplplplplplplplplplptptptptptptptptptptptptptptptptptptptrororororororororororororororororororoskskskskskskskskskskskskskskskskskskskslslslslslslslslslslslslslslslslslslslsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsv

Η δεκαετής στρατηγική της ΕΕ για τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας και δημιουργία θέσεων απασχόλησης βασίζεται στο όραμα της «έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης» που βασίζεται στον καλύτερο συντονισμό των πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η στρατηγική καθορίζει επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων προγράμματα για τη βελτίωση των όρων και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για Ε&Α, την ταχύτερη εξάπλωση του διαδικτύου υψηλής ταχύτητας και τη μεγαλύτερη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πήγαινε στην αρχή

2009

01 ΔεκέμβριοςΗ Συνθήκη της Λισαβόνας, που ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου 2009bgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgbgcscscscscscscscscscscscscscscscscscscsdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadededededededededededededededededededeelelelelelelelelelelelelelelelelelelelenenenenenenenenenenenenenenenenenenenesesesesesesesesesesesesesesesesesesesetetetetetetetetetetetetetetetetetetetfifififififififififififififififififififrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrgagagagagagagagagagagagagagagagagagagahrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuitititititititititititititititititititltltltltltltltltltltltltltltltltltltltlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlplplplplplplplplplplplplplplplplplplplptptptptptptptptptptptptptptptptptptptrororororororororororororororororororoskskskskskskskskskskskskskskskskskskskslslslslslslslslslslslslslslslslslslslsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsv

Η Συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύει τη δημοκρατία και την ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών. Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μεγαλύτερο ρόλο στη νομοθετική διαδικασία, στον προϋπολογισμό και στις διεθνείς συμφωνίες. Οι πολίτες συμμετέχουν πιο ενεργά, καθώς έχουν τη δυνατότητα να ζητούν αλλαγές στην νομοθεσία της ΕΕ εφόσον εξασφαλίζουν την υποστήριξη της πρότασής τους από 1 εκατομμύριο άτομα.

Πήγαινε στην αρχή