Sökväg

Ta chansen och diskutera EU:s framtid.

Mer

Page navigation

Ytterligare verktyg

Medborgardialoger – din röst hörs i EU

En debatt har startat. De 51 dialoger som har hållits runtom i EU har inneburit ett nytt sätt att kommunicera, där politiker och invånare diskuterat hur EU:s demokratiska strukturer kan stärkas. Nu anordnar länderna egna liknande debatter, vilket tyder på att det finns ett stort intresse och att medborgardialoger kan bli ett stående inslag i EU.

Final report

Säg din mening

Pågående debatt

A new start for Europe - Jean-Claude Juncker's Political Guidelines

17/07/2014 - Jean-Claude Juncker has been elected President of the European Commission by a strong majority of 422 votes in the European Parliament plenary session.

On Europe - Considerations on the present and the future of the European Union

10/06/2014 - "It is my duty, after almost ten years as Commission President, to share my experience and my thinking on how we can build on what we have achieved so far, and go forward in the future."

La Commission répond aux questions des citoyens

19/05/2014 - Série de clips video dans lesquels des représentants de la Commission répondent aux questions posées dans le cadre des dialogues citoyens organisés à Paris le 27 février 2014 et à Marseille le 14 novembre 2013 sur des sujets allant de la crise économique à la politique agricole commune et à l’immigration.

Mer

Presskontakt

Bidra till andra sidor