Navigačný riadok

Zúčastnite sa diskusie o budúcnosti Európy!

Viac

Page navigation

Ďalšie nástroje

Dialógy s občanmi – váš hlas sa v Európe počíta

Diskusia sa začala. V celej EÚ sa konalo 51 dialógov s občanmi, ktoré predstavujú nový pokus o celoeurópsku komunikáciu. Politici a občania diskutovali o tom, čo je potrebné urobiť na posilnenie demokratických štruktúr našej Únie. Ďalšie diskusie sa organizujú na vnútroštátnej úrovni a zdá sa, že občania majú veľký záujem o takéto rozhovory, ktoré majú reálny potenciál na to, aby sa stali trvalým európskym projektom.

Final report

Povedzte si svoje

Prebiehajúca debata

A new start for Europe - Jean-Claude Juncker's Political Guidelines

17/07/2014 - Jean-Claude Juncker has been elected President of the European Commission by a strong majority of 422 votes in the European Parliament plenary session.

On Europe - Considerations on the present and the future of the European Union

10/06/2014 - "It is my duty, after almost ten years as Commission President, to share my experience and my thinking on how we can build on what we have achieved so far, and go forward in the future."

La Commission répond aux questions des citoyens

19/05/2014 - Série de clips video dans lesquels des représentants de la Commission répondent aux questions posées dans le cadre des dialogues citoyens organisés à Paris le 27 février 2014 et à Marseille le 14 novembre 2013 sur des sujets allant de la crise économique à la politique agricole commune et à l’immigration.

Viac

Kontakty pre tlač

Príspevky na iných lokalitách