Navigation path

Page navigation

Additional tools

Citizens’ Dialogue in Warsaw

"Europe is alive but should focus more on how to help people"

Warsaw, Poland © EU

English

"The current crisis in Europe is unique. It started as a financial crisis and it transformed into a political crisis and a crisis of trust", said Janusz Lewandowski, EU Commissioner for Financial Programming and Budget during the debate with Polish citizens.

The Commissioner met nearly 200 citizens from all over Poland who came to Warsaw not only to debate about the future of Europe but also to participate in the "9 May Europe Day" celebrations.

The debate took the form of a "EUROPA CAFE" style event moderated by TV journalist Michał Adamczyk (Wiadomości News Progamme, Polish Public TV).

The unemployment of young people in Europe was one of the main concerns of the participants in the room. "We have 5 million of young unemployed people in Europe but at the same time there are 3 million jobs waiting for those willing. This is the Europe of today." the Commissioner underlined and added that no jobs can be created without investments.

Should Poland join the Eurozone in the next 5-7 years? This was another subject discussed within one of the groups. "Poland has the reputation of being a positive player in European Union so it would be good for Poland to build on that image and adopt the euro when the moment is right. My job is to address people's fears and correct many myths that surround common currency such as increase in prices for instance", said Commissioner Lewandowski.

"I believe that after the crisis we will be stronger under a more united Europe. Europe is alive but we should focus more on helping people, rather than trying to tell them how to live their lives" concluded Commissioner Lewandowski.

Polish citizens will soon have another chance to debate about the future of Europe, this time with Vice-President Reding who will come to Warsaw on 11 July.

What are the dialogues about?

This dialogue is one of series the Commission is holding in cities in every EU country, giving ordinary people an opportunity to speak directly to EU politicians about their rights, the kind of Europe they want to live in, and their expectations for the European Union.

They follow a call by European Commission President José Manuel Barroso for an EU-wide debate on proposals to deepen Economic and Monetary Union, and to create a legitimate political union.

"There must be a broad debate all over Europe. A debate of truly European dimension," he said. "We cannot continue trying to solve European problems just with national solutions. This debate has to take place in our societies and among our citizens".

The debates are part of the 2013 European Year of Citizens: an entire year dedicated to your rights as a European citizen.

Polski

„Europa jest witalna, ale powinna w większym stopniu skoncentrować się na tym, jak pomagać ludziom"

„Z tak dużym kryzysem jak obecny Europa jeszcze nie musiała sobie radzić. Pojawił się jako kryzys finansowy, a przerodził w kryzys polityczny oraz kryzys wiary w to, czy UE jest na niego receptą", powiedział Janusz Lewandowski, unijny komisarz ds. programowania finansowego i budżetu, podczas debaty z udziałem młodych Polaków.

Janusz Lewandowski spotkał się z prawie 200 młodymi ludźmi z całej Polski, którzy przyjechali do Warszawy nie tylko po to, by wziąć udział w debacie o przyszłości Europy „Europa Cafe", lecz również by uczestniczyć w obchodach „Dnia Europy".

Animatorem dyskusji był dziennikarz telewizyjny Michał Adamczyk (Wiadomości TVP).

Jednym z najważniejszych problemów Europy, o jakim mówili uczestnicy zebrani w auli Centralnej Biblioteki Rolniczej, było bezrobocie wśród młodych. „W Europie mamy 5 milionów młodych bezrobotnych, ale jednocześnie na chętnych do pracy czekają 3 miliony miejsc pracy. Tak wygląda dzisiaj sytuacja w Europie", powiedział komisarz i dodał, że bez inwestycji nie da się stworzyć nowych miejsc pracy.

Czy Polska powinna wejść do „klubu euro" w perspektywie 5-7 lat? Był to kolejny temat dyskusji w jednej z grup. „Polska ma w Unii Europejskiej opinię kraju, który jest pozytywnym uczestnikiem tej nowej budowli europejskiej, dlatego dobrze byłoby wykorzystać ten wizerunek i we właściwym momencie przyjąć euro. Moje zadanie polega na tym, by rozmawiać z uczestnikami debaty o ich obawach i korygować liczne mity, jakie otaczają wspólną walutę, jak na przykład ten, że przyjęcie euro prowadzi do wzrostu cen", powiedział komisarz.

„Jestem przekonany, że Europa wyjdzie z kryzysu silniejsza i bardziej zjednoczona. Europa nadal jest witalna, ale powinna w większym stopniu skoncentrować się na tym, jak pomagać ludziom, zamiast mówić im, jak mają żyć", stwierdził komisarz.

Key information

  • ABOUT

    Future of Europe

  • WHEN

    11 May

  • WHERE

    Warsaw, Poland

Comments from the live debate