Navigation path

Page navigation

Additional tools

Citizens’ Dialogue in Prague

How should the future of Europe look like? Which role should the Czech Republic play?

English

More debate and discussion on the future of Europe

In a Citizens' Dialogue in Prague more than 250 people debated those and many more questions with EU Commissioner Štefan Füle, John Perry, the Irish State Minister for Trade (representing the Irish EU presidency), Czech Members of the European Parliament Jan Březina and Libor Rouček as well as Jan Bauer, Chairman of the European Affairs Committee of the Chamber of Deputies of the Czech Parliament, and Martin Tlapa, Deputy State Secretary for European Affairs.

Whilst the debate was strongly linked to national Czech politics, it clearly emerged that the "benefits of EU membership outweigh the shortcomings" – 86% of the audience voted positively when asked if it was a good idea that the country joined the EU in 2004.

Following a 1 hour discussion on the economic crisis, enlargement and human rights in external relations and the future of the EU, Commissioner Füle and the other panellists engaged in a direct debate with citizens.

While one participant noted that in view of the crisis EU institutions should commit to more administrative savings, others made a point that EU should reinforce its economic governance, notably of the euro area. Panellists agreed that ensuring euro area stability is a vital Czech interest.

On the economic crisis, the general impression was that the EU will exit the crisis stronger, namely with a fiscal and banking Union being put in place. Some participants voiced their preference for a free-trade-only option.

The latter point triggered a passionate response from another participant, who listed some of the tangible benefits the EU has brought to her life: studies abroad (Erasmus programme), frequent travelling abroad (Schengen/free movement) and last but not least 60 years of peace on the European continent.

Panellists agreed that peace is still of overall importance. They also shared the idea that in order to play a central role in a globalised economy, EU membership is particularly beneficial for small export-led economies (for example Ireland and the Czech Republic).

While two-thirds of the audience agreed that the enlargement was beneficial for the European continent, the discussions also highlighted the challenges of negotiating with future members.

After an intense exchange on issues like democratic control and a need for more accountability at EU, national, regional and local levels, the moderator concluded: "The EU is not about institutions – it is about people."

What are the dialogues about?

This dialogue is one of series the Commission is holding in cities in every EU country, giving ordinary people an opportunity to speak directly to EU politicians about their rights, the kind of Europe they want to live in, and expectations for the European Union.

They follow a call by European Commission President José Manuel Barroso for an EU-wide debate on proposals to deepen Economic and Monetary Union, and to create a legitimate political union.

"There must be a broad debate all over Europe. A debate of truly European dimension," he said. "We cannot continue trying to solve European problems just with national solutions. This debate has to take place in our societies and among our citizens."

The debates are part of the 2013 European Year of Citizens: an entire year dedicated to your rights as a European citizen.

Čeština

Více debat a diskusí o budoucnosti Evropy

Jak by měla vypadat budoucnost Evropy? A jakou roli by v ní měla sehrát Česká republika? O těchto a mnohých dalších otázkách se hovořilo v Praze během diskuse občanů v rámci tzv. občanského dialogu. Občané měli možnost se setkat s evropským komisařem Štefanem Fülem, irským ministrem obchodu Johnem Perrym (zastupujícím irské předsednictví EU), poslanci Evropského parlamentu Janem Březinou a Liborem Roučkem, předsedou sněmovního výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Janem Bauerem a náměstkem státního tajemníka pro evropské záležitosti Martinem Tlapou.

Diskuse se z velké části odvíjela v kontextu české politické situace a jasně z ní vyplynulo, že „výhody členství v EU převyšují jeho nevýhody“: Na otázku, zda byl vstup České republiky do EU v roce 2004 správným krokem, odpovědělo 86 % účastníků kladně.

První hodinu se diskutovalo ve skupinkách. Tyto přípravné diskuse se – stejně jako celá debata – zaměřily na 3 tematické okruhy: (1) hospodářskou krizi, (2) rozšiřování EU a lidská práva ve vnějších vztazích a (3) budoucnost EU. Poté měli občané příležitost diskutovat o těchto tématech přímo s komisařem Fülem a ostatními hosty.

Jeden z účastníků poznamenal, že v souvislosti s krizí by se evropské instituce měly zavázat k rozsáhlejším administrativním úsporám. Jiný vyjádřil názor, že EU by měla posílit správu ekonomických záležitostí, především v eurozóně. Přítomní politici se shodli na tom, že zajištění stability eurozóny je pro Česko naprosto nezbytné.

Diskusi na téma hospodářská krize dominovalo přesvědčení, že EU z ní vyjde silnější – konkrétně díky zavedení fiskální a bankovní unie. Někteří účastníci se přikláněli k alternativě počítající pouze se zónou volného obchodu. Tyto preference vyvolaly prudkou reakci ze strany jedné účastnice, která uvedla několik konkrétních, hmatatelných výhod, které jí osobně EU přinesla (studium v zahraničí v rámci programu Erasmus, časté cesty do zahraničí díky svobodě pohybu a schengenskému prostoru) a zmínila rovněž nemalou zásluhu EU při zajišťování míru v Evropě, který trvá již 60 let.

Politici vyjádřili souhlas s tím, že poslání EU při udržování míru má stále obrovský význam. Zároveň uvedli, že členství EU je obzvlášť přínosné pro malé ekonomiky orientované na vývoz (např. Česká republika a Irsko), a to především v případě, chtějí-li hrát v dnešním globalizovaném světě jednu z významnějších rolí.

Dvě třetiny účastníků souhlasily s tím, že rozšiřování Unie je pro evropský kontinent přínosem, při debatě se však zároveň rovněž hovořilo o výzvách, které vyjednávání s budoucími členy EU představuje.

Živou diskusi o otázkách, jako je demokratická kontrola a potřeba zajištění větší odpovědnosti na evropské, vnitrostátní i regionální a místní úrovni, moderátor na závěr shrnul slovy, že v EU nejde o evropské instituce, nýbrž především o občany.

Diskuse v Praze byla jednou z více než 40 občanských dialogů, které se v současné době pořádají ve všech členských zemích EU a do nichž je zapojena většina evropských komisařů. Tato setkání politiků s občany na téma „budoucnost Evropy“, jež iniciovala místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová, budou probíhat do konce března 2014.

In brief

 • WITH

  Štefan Füle, EU Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Policy

 • ABOUT

  Economic crisis, EU enlargement, human rights

 • WHEN

  13 May 2013

 • LIVE

  You will be able to watch it live here at 17:00 CET

 • WHERE

  Dox Gallery of Contemporary Art (Poupětova 1, Praha 7, www.dox.cz)

 • REGISTRATION

  Commission Representation in Czech Republic

Comments from the live debate