Sti

Tilskud og støtte fra EU
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

Der findes rigtig mange forskellige tilskuds- og støtteordninger i EU og de er relevante for både virksomheder, offentlige institutioner, organisationer, NGO'er og enkeltpersoner.

Formålet med denne side er at give et hurtigt overblik over de største programmer og samle kontaktoplysninger på dem, der administrerer programmerne. Besøg [Kommissionens centrale tilskudsside] http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_da.htm for en større oversigt over programmer.

Det er forskelligt fra program til program hvordan en ansøgningsproces foregår. Nogle principper og begreber gælder dog de fleste programmer, og vi anbefaler derfor at du læser denne generelle introduktion til EU's tilskuds- og støtteordninger før du går i gang.

Herunder finder du links til mere information om de forskellige programmer. Da implementeringen af den nye finansieringsperiode (2014-2020) stadig er i gang, kan der være hjemmesider, der endnu ikke er fuldt opdaterede.

Horizon 2020 – Forskning og innovation
Horizon 2020 er EU’s støtteprogram for forskning og innovation. Programmet yder økonomisk støtte til universiteter, forskere, virksomheder, iværksættere, organisationer, regioner m.fl.

COSME – SMV'er og konkurrenceevne
Dette program har til formål at styrke europæiske virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed, forbedre deres adgang til finansiering, øge væksten, lette adgangen til markeder i hele EU samt på verdensplan og fremme iværksætterkulturen.

ERASMUS+ – Uddannelse, ungdomsprojekter, partnerskaber, frivillige, sport
Dette er EU's nye uddannelsesprogram, der samler støtten til uddannelse, ungdom og idræt i ét større og mere enkelt program.

Et Kreativt Europa – Kultur og medier
'Et kreativt Europa' støtter den europæiske kulturelle og kreative sektor. Programmet yder bl.a. støtte til udvikling, uddannelse, distribution og markedsføring af europæiske medieproduktioner samt kulturprojekter på tværs af landegrænser.

LIFE – Natur, miljø og klimatilpasning
LIFE er EU’s miljø- og naturbeskyttelsesprogram, hvis overordnede mål er at bidrage til implementering, opdatering og udvikling af EU’s miljøprogrammer og –lovgivning.

Europa for Borgerne – Demokrati og borgerprojekter
Dette program støtter aktiviteter, der skal øge borgernes bevidsthed om og forståelse af EU, dens værdier og historie. Helt konkret gives der bl.a. støtte venskabsbyforbindelser og netværksaktiviteter.

Connecting Europe-faciliteten og TEN-T - infrastruktur på tværs af Europa
CEF-programmer understøtter målrettede investeringer i infrastruktur i Europa inden for transport, energi, bredbånd og digital service. TEN-T er specifikt transport.

EU's strukturfonde – Vækst, beskæftigelse og innovation
EU's Regionalfond (herunder Interreg) og Socialfond skal bidrage til at styrke væksten i alle danske regioner, og derved også bidrage til at indfri EU2020-målene om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Interreg skal fremme samarbejdet over landegrænser.

EU's Globaliseringsfond - En hjælpende hånd til afskedigede medarbejdere
Fonden yder støtte personer, der mister deres job som følge af den økonomiske krise eller globaliseringen.

Landbrug, landdistrikter og fiskeri
EU’s fælles landbrugspolitik består af den direkte landbrugsstøtte og markedsordningen samt landdistriktsudvikling med fokus på miljø og udviklingsprogrammer.

EuropeAid: Udviklings- og bistandsprojekter i tredjelande
Støtte til projekter inden for bl.a. menneskerettigheder, demokrati, sundhed, uddannelse, miljøproblematikker, hungersnød, infrastruktur.


Hvordan finder jeg den rigtige støtteordning?

Er du usikker på, hvilket program du skal søge? Klik her for at læse mere om mulighederne for vejledning mv.

Tilskudsoversigt2011
Brug evt. vores gamle tilskudsguide som inspiration. Vær opmærksom på, at guiden dækker den tidligere budgetperiode (2007-2013) og at nogle programmer derfor ikke findes længere eller har fået nyt navn.

(11. udgave/2011)

2011 udgaven af tilskudsoversigten pdf - 6 MB [6 MB]

Database over EU-tilskud:

 

Seneste

Flere
Seneste opdatering: 08/01/2015  |Til toppen