Sti

Forord
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

'Vi har en aftale'. Sådan lød det, da den danske statsminister og daværende formand for EU Anders Fogh Rasmussen søndag den 13. december 2002 afsluttede EU's topmøde i København. Et topmøde, der vil gå over i historien, fordi det lykkedes stats- og regeringscheferne fra medlemslandene og kandidatlandene at nå til enighed om igen at samle Europa. Efter planen vil EU pr. 1. maj 2004 kunne byde 10 nye lande velkommen i det europæiske fællesskab. Et fællesskab, der er kendetegnet ved en fælles vilje til at stå sammen om at sikre fred, demokrati,
stabilitet og velstand på vort kontinent. Rumænien, Bulgarien og Tyrkiet er endnu ikke blevet tilbudt medlemskab. I forhold til Rumænien og Bulgarien, så er det målet, at de bliver medlemmer i 2007. For Tyrkiets vedkommende, så tager EU's stats- og regeringschefer i december 2004 stilling til, hvornår optagelsesforhandlingerne kan gå i gang.

Udvidelsen af EU med de central- og østeuropæiske lande er en af de største udfordringer i Den Europæiske Unions historie. EU har før optaget nye lande, men det er første gang, at så mange lande skal optages på én gang.

Der er mange grunde til, at EU's kommende udvidelse er vigtig. En af de vigtigste grunde er, at den bedste måde at bevare et fredeligt og stabilt Europa på er at samarbejde på tværs af grænserne.

I denne brochure kan du læse dels om alle de praktiske og politiske beslutninger i forbindelse med selve udvidelsesprocessen, dels om de 13 lande, der har søgt om optagelse i EU.

Brochuren udkom første gang i foråret 2002. Dette er 2. udgave, som er opdateret efter Det Europæiske Råds møde i København i december 2002.

Du kan også læse en række unges meninger om udvidelsen og deres bud på, hvad udvidelsen vil betyde for dem og deres land. Brochuren er udarbejdet af en kommunikationskonsulent på vegne af Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet. Bidragene i brochuren er udvalgt af konsulenten selv og kan naturligvis ikke give et fuldstændigt og entydigt billede af kandidatlandene. Hvis du vil vide mere om EU og udvidelsen, finder du blandt andet oplysninger på vores hjemmesider (www.europa-kommissionen.dk og www.europarl.dk.). På Europa-Kommissionens hjemmeside finder du desuden EU-spillet "EU-smart i en fart", hvor du på tid kan teste din viden om EU. God fornøjelse!
Europa-Kommissionen & Europa-Parlamentet

*

De 15 nuv rende medlemslande i EU.
De 10 lande, som efter planen bliver fuldgyldige medlemmer af EU i maj 2004.
De to lande, som efter planen bliver fuldgyldige medlemmer af EU i 2007.
EU's stats- og regeringschefer tager i december 2004 stilling til, hvorn r optagelsesforhandlingerne kan begynde.

 Navn: Stefan Rethmeier
Alder: 18
Studie: HTX - højere teknisk eksamen
Bor: Hjemme

Min generelle holdning til EU er meget splittet. På den ene side går jeg stærkt ind for, at man på tværs af de forskellige lande i Europa har et godt samarbejde. På den anden side er jeg stor modstander af den magtcentralisering, som sker i øjeblikket, hvor man flytter forskellige ansvarsområder fra de enkelte medlemslande til en central placering i EU. Hvad angår EU's udvidelse, er jeg meget positivt indstillet. Navnet på vores fælles sammenslutning er jo som bekendt Den Europæiske Union, og det bør derfor også være en sammenslutning af alle Europas lande. Mit håb er, at kandidatlandene kan tilføre Unionen nye værdier, som kan være med til at præge EU i en retning, som jeg kan stå inde for.

 Navn: Søren Madse
Alder: 18
Studie: Gymnasiet
Bor: Hjemme

Udvidelsen vil skabe langt større muligheder for unge i disse lande - i forhold til både uddannelse og arbejde. Det at rejse til et andet land og studere kan give større indsigt i og forståelse for hinandens kulturer og dermed være med til at forhindre konflikter. En overvejelse kunne være, at det med udvidelsen bliver sværere at opnå enighed. Det tror jeg imidlertid ikke. Landene bliver optaget, fordi de tror på en fælles sag, et fælles projekt. Ingen af landene har gavn af at gøre sig upopulære i EU, idet de har brugt tid og ressourcer på at opfylde optagelseskravene med hensyn til demokrati og økonomi.

 Navn: Ditte Okholm-Hansen
Alder: 22
Studie: Humanistisk International Basisuddannelse
Bor: På lejet værelse

Udvidelsen er for mig at se meget positiv. Både for de nye lande, men også for de nuværende EU-lande. Det vil styrke Europa, og det er vigtigt, at de central- og østeuropæiske lande kommer til at føle sig som en del af fællesskabet. For os under uddannelse vil det betyde, at udveksling til og fra disse lande vil blive betydeligt lettere. Et ophold i et andet land styrker forståelsen af de kulturelle og samfundsmæssige forskelle. Jeg tror, vi kan lære utrolig meget af hinanden. Ved at disse lande får medindflydelse, vil det medfølgende ansvar styrke stabiliteten og samarbejdet i Europa.

 Navn: Dan Holt Jensen
Alder: 21
Studie: HHX
Bor: På lejet værelse

Vi kan ikke være bekendt at gøre EU til en lukket klub og lade lande blive uden for fællesskabet. EU skal være en union, der hjælper de svageste lande i Europa til at komme på benene og blive konkurrencedygtige. Derfor skal EU skal efter min mening hjælpe med al den viden og økonomi, der er brug for, i de ikke-medlemslande, der findes i Europa. Vi skal sørge for, at udvidelsen gennemføres, og at det sker snarest muligt. Udvidelsen vil sikkert blive hård og omkostningsfuld, men jeg er sikker på, at den vil gavne alle EU-borgere i fremtiden. Inden for EU vil man kunne udnytte landenes forskellige stærke sider til at komme meget længere sammen. EU skal være et EU for alle europæiske lande.

Seneste

Flere
Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen