Sti

August og frem - det sker...
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

08/08/2014

Det meste af august er ferie-måned i Bruxelles og der er derfor stille indtil slutningen af måneden, hvor der bl.a. igen er topmøde om resten af EU-topposterne...

  Listen over kommende begivenheder er bragt til orientering og vi tager forbehold over for senere ændringer.

  Udvalgte begivenheder:

  • 15/8: Ekstraordinært møde i Rådet (eksterne forbindelser) - Læs mere...

  • 28-29/8: Uformelt møde i Rådet (almindelig anliggender) - Læs mere...

  • 29-30/8: Uformelt udenrigsministermøde (Gymnich) i Milano - Læs mere...

  • 30/8: Det Europæiske Råd i Bruxelles
   Stats- og regeringscheferne mødes (igen) for at nå til enighed om resten af EU-topposterne - Læs mere...

  • 3/9: Kommissionens ugentlige møde
   Emnerne forventes bl.a. at blive topmødet den 30. august og om Ruslands importforbud mod EU-landbrugsvare - Læs mere...
  • Medio September: Industriens konkurrenceevne i EU og medlemsstaterne
   Kommissionen offentliggør to årlige publikationer om EU’s industrielle konkurrenceevne: "European Competitiveness Report" og "Member States' Competitiveness Report”. Rapporterne fremlægger en oversigt over, hvordan EU’s fremstillingsindustri klarer sig i konkurrencen og indeholder konkrete indikatorer til evaluering af EU’s industripolitiske mål.
   Rapporten om den europæiske konkurrenceevne indeholder en kvantitativ vurdering af konkurrenceevnen i EU’s industri. Den fokuserer på politikker, der kan hjælpe virksomheder med at vokse, herunder især drivkræfter for vækst som f.eks. adgang til forskellige former for finansiering, myndighedernes rolle, innovationens betydning, virkningen af og drivkræfterne for SMV’ernes internationalisering samt energiomkostningerne.
   Rapporten om medlemsstaternes konkurrenceevne beskriver den nuværende situation i europæisk industri og sammenligner medlemsstaternes fremskridt. Denne resultattavle, der giver en landebaseret opdeling, er baseret på indikatorer for investeringer, adgang til finansiering; innovation og færdigheder; energi, råstoffer og bæredygtighed samt adgang til markeder, infrastruktur og tjenester. Der ses også på, hvordan industripolitikken har været gennemført på europæisk plan og i medlemsstaterne. Dette års rapport fokuserer på en forbedring af erhvervsklimaet gennem vækstvenlig offentlig administration.
   Baggrund:
   Resultaterne af rapporterne anvendes i vidensbaseret politikudformning og vil tjene som input til drøftelserne på konkurrenceministrenes møde i Rådet 25.- 26. september og i forbindelse med det europæiske semesterproces.
  • 15-16/9: EU ved G20-topmødet i Brisbane, Australien
   Formanden for Europa-Kommissionen og formanden for Det Europæiske Råd vil repræsentere EU på dette års G 20-topmøde, der afholdes den 15.- 16. november i Brisbane i Australien. G20-lederne forventes bl.a. at vedtage Brisbane-handlingsplanen om konkrete kort- og mellemfristede strategier for fremme af væksten. I strategierne indgår infrastrukturinvesteringer, fjernelse af handelshindringer samt beskæftigelses- og udviklingstiltag. Desuden har G 20-lederne vil drøfte foranstaltninger, som kan gøre den globale økonomi mere modstandsdygtig over for fremtidige chok.
   Baggrund:
   Topmødet i Brisbane er det 9. G 20-topmøde mellem verdens største og udviklede økonomier og vækstøkonomierne. G20 består af Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Kina, Frankrig, Tyskland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Mexico, Republikken Korea, Rusland, Saudi-Arabien, Sydafrika, Tyrkiet, Det Forenede Kongerige, USA og Den Europæiske Union. Tilsammen tegner de sig for ca. 90 % af verdens BNP og 80 % af verdenshandelen, og de udgør to tredjedele af verdens befolkning. Spanien er med som en permanent indbudt; Mauretanien som formand for Den Afrikanske Union; Myanmar som formand for Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN) og Senegal som repræsentant for det nye partnerskab for Afrikas udvikling. Desuden deltager New Zealand og Singapore. Det 10. G 20-topmødet vil blive afholdt i Tyrkiet i 2015.

  • 22/9: Kommissionen konsekvensanalyse af ERASMUS-programmet
   Analysen er udarbejdet af uafhængige eksperter og måler Erasmus-programmets betydning for studerendes beskæftigelsesevne og færdigheder. Desuden ser analysen på, om et Erasmus-ophold gør det mere sandsynligt, at studerende vil søge arbejde i udlandet i løbet af deres karriere.

  • 16-17/10: ASEM-topmøde

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 22/12/2014  |Til toppen